• AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  Asociaţia Municipiilor din România (AMR) este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, înfiinţată pentru sprijinirea şi reprezentarea intereselor autorităţilor locale, la nivel naţional şi internaţional. Cuprinde toate cele 103 municipii şi sectoarele Municipiului Bucureşti.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR este un partener instituţional implicat activ în relaţia cu autorităţile centrale, pentru elaborarea legislaţiei specifice autorităţilor locale, dar şi al confederaţilor sindicale naţionale reprezentative la nivelul funcţionarilor publici.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR Bruxelles este un birou de reprezentare pe lângă instituţiile Uniunii Europene. Rolul său este de a înlesni dialogul dintre municipiile membre şi instituţiile UE şi de a reprezenta interesul AMR în elaborarea şi implementarea politicilor Uniunii. AMR Bruxelles oferă, totodată, asistenţă membrilor Asociaţiei din delegaţia României la CoR al UE.

Intalnire de Lucru


Taxa de gunoi, dezbătută la Ministerul Mediului

mediu bun
 

Taxa de 80 de lei/tonă pentru deşeurile inerte şi nepericuloase, încredinţate de către terţi în vederea eliminării finale prin depozitare, intrată în vigoare la 1 ianuarie, dezbătută, astăzi  22.02.2017, la Ministerul Mediului.

 Asociaţia Municipiilor din România a fost reprezentată de către Directorul General, domnul Constantin Mitache, şi de Directorul pentru Dezvoltare Municipală, domnul Aurel Simionescu. La discuţii au participat reprezentanţii Ministerului Mediului, ai Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, cei ai ANRSC, ai Asociației Române pentru Managementul Deșeurilor și cei ai Coaliției pentru Economia Circulară, dar si echipe din partea operatorilor de salubrizare.

Discuţiile s-au purtat pe marginea noii versiuni a proiectului de OUG pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2006 privind Fondul pentru mediu, prezentată de Ministerul Mediului.

Părţile au convenit asupra cătorva aspecte, printre care:

- necesitatea suspendării aplicării actualei taxe de depozitare, până la apariția legislației secundare

- necesitatea reglementării unei astfel de taxe, pentru a atinge țintele asumate de România în domeniul reciclării

- faptul că actuala taxă este inaplicabilă și duce la blocarea lanţului de colectare-reciclare-depozitare, prin inexistența normelor metodologice de aplicare care să conducă la taxarea finală a poluatorului.

Totodată, s-a discutat despre posibilitatea menţinerii modului actual de taxare și publicarea normelor metodologice astfel încât, în final, poluatorul să fie cel care plătește, dar şi despre instituirea unui sistem de taxare a operatorilor de salubritate sau a autorităţilor administrației publice locale, dacă desfășoară activitatea de salubrizare în gestiune directă. O altă temă a constituit-o posibilitatea de taxare a autorităților publice locale pentru neatingerea țintelor de reciclare (având în vedere obligațiile acestora reglementate prin Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 și prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor), urmând ca banii să fie recuperaţi de la operatorii care nu și-au îndeplinit țintele asumate prin contractul de delegare de gestiune. Părţile au avut opinii diferite asupra acestor ultime variante.

Ministerul Mediului urmează să prezinte, în zilele următoare, soluţii la toate problemele ridicate în cadrul discuţiei.

Primarii de municipii au atras atenţia reprezentanţilor Guvernului, în cadrul ședinței Comitetului Director din data de 6.02.2017, că trebuie rezolvată cât mai urgent problema taxei pentru depozitarea deşeurilor. Reprezentanţii Ministerului Mediului şi cei ai MDRAPFE au explicat, încă de atunci, că se caută soluţii pentru a fi taxate doar acele cantităţi de gunoi ce nu se reciclează, din procentul prevăzut a fi reciclat până în 2020.