• AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  Asociaţia Municipiilor din România (AMR) este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, înfiinţată pentru sprijinirea şi reprezentarea intereselor autorităţilor locale, la nivel naţional şi internaţional. Cuprinde toate cele 103 municipii şi sectoarele Municipiului Bucureşti.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR este un partener instituţional implicat activ în relaţia cu autorităţile centrale, pentru elaborarea legislaţiei specifice autorităţilor locale, dar şi al confederaţilor sindicale naţionale reprezentative la nivelul funcţionarilor publici.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR Bruxelles este un birou de reprezentare pe lângă instituţiile Uniunii Europene. Rolul său este de a înlesni dialogul dintre municipiile membre şi instituţiile UE şi de a reprezenta interesul AMR în elaborarea şi implementarea politicilor Uniunii. AMR Bruxelles oferă, totodată, asistenţă membrilor Asociaţiei din delegaţia României la CoR al UE.

Intalnire de Lucru


Intalnire cu domnul Mircea Dumitru

Preşedintele Asociaţiei Municipiilor din România (AMR), dl Robert Sorin Negoiţă – primarul Sectorului 3 Bucureşti, s-a întâlnit marţi, 2 august 2016, cu dl Mircea Dumitru, Ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice pentru a discuta problema utilizării terenurilor de sport din curtea școlii, pentru activități sportive, după terminarea orelor de program al elevilor.

Preşedintele AMR a susţinut punctul de vedere al Asociaţiei în legătură cu acest subiect.

În prezent, în multe localități, după terminarea orelor de curs, nici elevii și nici alte categorii de tineri nu mai pot utiliza terenurile și sălile de sport care constituie baza materială a unităților de învățământ preuniversitar de stat.

Opinia AMR este că reglementarea modului de utilizare a terenurilor de sport din curtea școlilor și sălilor de sport din incinta acestora este atributul administratorului (consilii locale, consilii județene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz), cât timp acestea sunt utilizate potrivit destinației lor.

AMR nu a identificat nicio reglementare legală care să instituie obligativitatea utilizării bazei sportive din școli, exclusiv în timpul programului școlar, și care să interzică accesul elevilor în afara orelor de program, considerând că această situație a fost creată prin cutumă locală sau prin voința conducerii școlilor (directori, consilii de administrație) sau, posibil,  în unele UAT-uri, prin voința consiliilor locale.

Pentru o reglementare unitară la nivel de UAT, AMR recomandă consiliilor locale aprobarea unor regulamente proprii de exploatare a terenurilor și sălilor de sport, în funcție de specificul local, creând astfel cadrul pentru utilizarea acestor bunuri, de către elevi, în afara orelor de program și pentru păstrarea integrității bazei materiale a unităților școlare.

Pentru a evita interpretări diferite ale organelor de control, dar și pentru crearea cadrului legal pentru utilizarea bazei materiale a unităților de învățământ, potrivit specificului acesteia, în afara orelor de program școlar, și de către alte categorii de tineri, preşedintele AMR a solicitat ministrului învăţământului sprijin pentru modificarea Legii nr. 1/2011 prin ordonanță de urgență, cel mai târziu până la data începerii noului an școlar 2016-2017.

De asemenea, dl Negoiţă a făcut cunoscută propunerea AMR de completare a art. 112 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, astfel:

„ (6) Schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se poate face de către autorităţile administraţiei publice locale numai cu avizul conform al ministrului educaţiei naţionale. Procedura elaborării avizului conform şi condiţiile necesare acordării acestuia se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Nu este considerată schimbare de destinației, utilizarea bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, potrivit specificului acesteia, pentru derularea de activități științifice, culturale sau sportive, în afara orelor de program al elevilor, potrivit reglementărilor emise de administratorii definiți la alin. (2)-(4) și (41)”.

Solicitarea AMR vine ca o alternativă la încercările nereușite  din ultimii ani, de mărire a numărului de ore de educație fizică în programa școlară și ar crea cadrul pentru atragerea copiilor și tinerilor spre sportul de masă, extinzând și completând astfel activităţile de educaţie fizică care se desfăşoară în perioada programului şcolar.