• AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  Asociaţia Municipiilor din România (AMR) este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, înfiinţată pentru sprijinirea şi reprezentarea intereselor autorităţilor locale, la nivel naţional şi internaţional. Cuprinde toate cele 103 municipii şi sectoarele Municipiului Bucureşti.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR este un partener instituţional implicat activ în relaţia cu autorităţile centrale, pentru elaborarea legislaţiei specifice autorităţilor locale, dar şi al confederaţilor sindicale naţionale reprezentative la nivelul funcţionarilor publici.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR Bruxelles este un birou de reprezentare pe lângă instituţiile Uniunii Europene. Rolul său este de a înlesni dialogul dintre municipiile membre şi instituţiile UE şi de a reprezenta interesul AMR în elaborarea şi implementarea politicilor Uniunii. AMR Bruxelles oferă, totodată, asistenţă membrilor Asociaţiei din delegaţia României la CoR al UE.

Intalnire de Lucru


Președintele AMR, raportor pe programul COSME, discuții la Bruxelles

AMR COSME 4
 

„O mai bună implicare a autorităților locale în sprijinirea mediului de afaceri și dezvoltării economice în perioada următoare de programare!” Acesta a fost principalul mesaj transmis de Președintele Asociației Municipiilor din România, domnul Robert Sorin Negoiță, în cadrul întâlnirilor organizate cu reprezentanții Comisiei Europene, DG Grow și reprezentanții organizațiilor europene, astăzi, 18.09.2017, la Bruxelles.

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) sunt recunoscute pe scară largă drept coloana vertebrală a economiei UE. 99,8% din totalul întreprinderilor din UE sunt IMM-uri, reprezentând 67% locuri de muncă în sectorul privat și contribuind cu 57,5% din valoarea totală adăugată. În calitate de raportor din partea Comitetului European al Regiunilor pe programul COSME (programul pentru acțiunile UE destinate îmbunătățirii competitivității întreprinderilor, cu accent special pe întreprinderile mici și mijlocii - IMM-uri), Președintele AMR își propune o mai bună integrare a preocupărilor autorităților locale și regionale în sprijinirea competivității IMM-urilor.
 „Trebuie să găsim metoda de a reduce disparitățile dintre statele membre ale UE, bunele practici puse în aplicare la nivel regional, prin intermediul suportului acordat de UE, pot contribui și mai mult la atenuarea riscului creșterii disparităților teritoriale, iar  o implicare mai activă a autorităților locale în sprijinirea mediului de afaceri va determina o mai bună implementare a programelor europene destinate IMM-urilor.” a explicat Președintele AMR, la finalul întâlnirilor.