• AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  Asociaţia Municipiilor din România (AMR) este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, înfiinţată pentru sprijinirea şi reprezentarea intereselor autorităţilor locale, la nivel naţional şi internaţional. Cuprinde toate cele 103 municipii şi sectoarele Municipiului Bucureşti.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR este un partener instituţional implicat activ în relaţia cu autorităţile centrale, pentru elaborarea legislaţiei specifice autorităţilor locale, dar şi al confederaţilor sindicale naţionale reprezentative la nivelul funcţionarilor publici.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR Bruxelles este un birou de reprezentare pe lângă instituţiile Uniunii Europene. Rolul său este de a înlesni dialogul dintre municipiile membre şi instituţiile UE şi de a reprezenta interesul AMR în elaborarea şi implementarea politicilor Uniunii. AMR Bruxelles oferă, totodată, asistenţă membrilor Asociaţiei din delegaţia României la CoR al UE.

Noutati


Constanța continuă parteneriatul cu Banca Mondială

Astăzi,  26  februarie  2018,  primarul  Decebal  Făgădău  a  susținut  o  alocuțiune  pe  tema dezvoltării  economice  a  municipiului  Constanța,  creării  de  noi  locuri  de  muncă  și dezvoltare  sustenabilă  a  turismului  în  cadrul  simpozionului  „Sustainable  and Inclusive  Urban  Development  in  South-East  Europe  –  Cities  for  the  People”, organizat de Banca  Mondială  la Viena,   în parteneriat cu Ministerul Federal de Finanțe al Austriei, în perioada 26-28 februarie.

Pentru detalii agendă eveniment accesați aici

Printre  vorbitorii  conferinței  se  numără  și  reprezentanți  ai  administrațiilor  din  Viena, Varșovia,  Torino,  Belgrad,  Tirana,  Novi  Sad,  Murcia,  reprezentanți  ai  Băncii  Mondiale, Consiliului Europei, ai guvernelor din Serbia, Albania, Macedonia, Croația, Muntenegru. 

Acest  eveniment  are  loc  în  prezența  a  peste  170  de  primari  din  sud-estul  Europei, specialiști în finanțe, planificare urbană și dezvoltare economică locală, reprezentanți ai unor  instituții  de  stat  locale  și  centrale,  organizații  neguvernamentale,  precum  și comunități  locale  de  afaceri  și  va  marca  lansarea  celei  de-a  treia  faze  a  Programului Băncii Mondiale de Parteneriate Urbane (UPP III).

Reamintim că municipiul Constanța este un exemplu de bună practică la nivel mondial, prin  Acordul  de  asistență  tehnică  încheiat  în  toamna  anului  2017  cu  Banca Mondială, în vederea dezvoltării urbane durabile și competitive a orașului nostru. 

Sursa : Biroul de presă al Primăriei Municipiului Constanța