• AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  Asociaţia Municipiilor din România (AMR) este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, înfiinţată pentru sprijinirea şi reprezentarea intereselor autorităţilor locale, la nivel naţional şi internaţional. Cuprinde toate cele 103 municipii şi sectoarele Municipiului Bucureşti.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR este un partener instituţional implicat activ în relaţia cu autorităţile centrale, pentru elaborarea legislaţiei specifice autorităţilor locale, dar şi al confederaţilor sindicale naţionale reprezentative la nivelul funcţionarilor publici.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR Bruxelles este un birou de reprezentare pe lângă instituţiile Uniunii Europene. Rolul său este de a înlesni dialogul dintre municipiile membre şi instituţiile UE şi de a reprezenta interesul AMR în elaborarea şi implementarea politicilor Uniunii. AMR Bruxelles oferă, totodată, asistenţă membrilor Asociaţiei din delegaţia României la CoR al UE.

Intalnire de Lucru


Asociația Municipiilor din România, partener strategic al Conferinței Naționale "Perspective europene în politicile publice din domeniul administrației și asistenței manageriale"

Amr 1
 

Joi, 29 martie 2018, dl Constantin Mitache, Directorul General al AMR a participat la Conferința Națională "Perspective europene în politicile publice din domeniul administrației și asistenței manageriale", eveniment organizat în cadrul manifestărilor Universității București dedicate Centenarului Marii Uniri.

Evenimentul s-a dorit a fi o largă platformă de dezbateri în spațiul academic, între instituțiile de învățământ superior de la nivel național și reprezentanții instituțiilor administrației publice locale și centrale. Alături de AMR, partenerii strategici și academici ai Conferinței au fost Academia de Studii Economice București, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și. Asociația Alumni a Universității din București.

Temele abordate în cadrul Conferinței au fost:

 • administrație publică europeană - perspective europene în domeniul politicilor publice locale, regionale, comunitare / tendințe europene în aria de studiu a administrației publice locale și centrale
 • guvernanța - parteneriat asumat de actorii multipli (universități, mediul de afaceri, instituții ale administrației publice locale) implicați în procese, organizații, politici care includ asistența managerială și administrativă
 • noul tip de profesionalizare – multi-tasking, multilingvism, multiculturalitate, interoperabilitate, comunicare / proiecții și dezvoltări în domeniul asistenței manageriale - evoluții și schimbări ale rolurilor profesionale
 • digitalizare și e-guvernare – stimularea acțiunii colective bazată pe factorii de succes ai cooperării / interacțiunii, precum și complementaritatea diversității motivațiilor în condițiile agendelor digitale
 • calitate și responsabilitate - calitatea experiențelor de profesionalizare propuse studenților prin programele de formare, calitatea proiectării, implementării și evaluării programelor de formare, calitatea practicilor integrate și integratoare care aduc alături actori multipli.
 • etică si deontologie

În cadrul Conferinței, dl Constantin Mitache a subliniat necesitatea continuării relației de colaborare între administrația publică locală și mediul universitar prin organizarea de stagii de practică pentru studenți și participarea praticienilor la formarea viitorilor funcționari publici.

La eveniment au participat cadre didactice universitare de la: Universitatea din București, Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj Napoca, Universitatea Ovidius din Constanța, Univesitatea din Pitești, Uiversitatea Petrol-Gaze Ploiești și Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava:

 • Prof.univ.dr. Marian Preda, Președinte al Senatului Universității din București
 • Prof.univ.dr. Magdalena Platis - Prorector Universitatea din București
 • Prof.univ.dr. Marius Profiroiu, Prorector, Academia de Studii Economice din București
 • Prof.univ.dr. Călin Hințea, Decan, Facultatea de Științe politice, Administrative și ale Comunicării, Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj Napoca
 • Prof.univ.dr. Emil Ionescu – Decan, Facultatea de Litere, Universitatea din București
 • Prof.univ.dr. Doina Banciu – Președintele Consiliului Științific al Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică
 • Prof.univ.dr. Gabriela Drăgan - Director General, Institutul European din România
 • Prof.univ.dr. Oana Iucu
 • Prof.univ.dr.  Elena Tîrziman, Universitatea din București
 • Conf.univ.dr. Niculina Vârgolici