• AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  Asociaţia Municipiilor din România (AMR) este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, înfiinţată pentru sprijinirea şi reprezentarea intereselor autorităţilor locale, la nivel naţional şi internaţional. Cuprinde toate cele 103 municipii şi sectoarele Municipiului Bucureşti.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR este un partener instituţional implicat activ în relaţia cu autorităţile centrale, pentru elaborarea legislaţiei specifice autorităţilor locale, dar şi al confederaţilor sindicale naţionale reprezentative la nivelul funcţionarilor publici.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR Bruxelles este un birou de reprezentare pe lângă instituţiile Uniunii Europene. Rolul său este de a înlesni dialogul dintre municipiile membre şi instituţiile UE şi de a reprezenta interesul AMR în elaborarea şi implementarea politicilor Uniunii. AMR Bruxelles oferă, totodată, asistenţă membrilor Asociaţiei din delegaţia României la CoR al UE.

Intalnire de Lucru


Vizită de lucru în Norvegia

În perioada 17 – 20 septembrie 2018, o delegație, din partea aparatului executiv al Asociației Municipiilor din România (AMR) și al Asociației Comunelor din România, a participat la o vizită de studiu și schimb de experiență, în Oslo, Norvegia, la invitația partenerilor de la Asociația Autorităților Locale și Regionale din Norvegia (KS).

Întâlnirea a fost programată în vederea elaborării în comun a primei variante a cererii de finanțare aferente proiectului pre-definit „Îmbunătățirea accesului la servicii a cetățenilor și a calității serviciilor – o administrație publică locală transparentă și responsabilă”, ce urmează a fi finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 în cadrul Programului “Dezvoltare locală și reducerea sărăciei, creșterea incluziunii romilor”.

Prima zi a sesiunii de lucru a fost dedicată unor prezentări legate de subiectul proiectului pre-definit făcute de experții KS, respectiv:
·        Rețelele eficiente ale KS ca metodă de instruire, realizată de dl. Lasse Jalling, directorul Departamentului de inovare și cercetare;
·       Programul KS de instruire a consilierilor locali, realizată de d-na Marte Malones, expert, Departamentul pentru democrație locală, politici europene și afaceri internaționale;
·        Broșura „Protejează-ți municipalitatea” și raportul „Situația de fapt și sfaturi pentru cei care lucrează în domeniul eticii în sectorul administrației locale, realizată de d-na Kiira Keski-Nirva, expert, Departamentul pentru democrație locală, politici europene și afaceri internaționale.
Cea de-a doua parte a zilei a fost dedicată lucrului efectiv la partea tehnică a cererii de finanțare, respectiv obiective, indicatori, grup țintă, activități, calendar activități.
În cea de-a doua zi a avut loc o întâlnire cu d-na Lise Spikkeland, expert specialist pentru democrație locală și etică în cadrul KS, care a prezentat activitățile asociației norvegiene privind etica și anti-corupția. Restul sesiunilor din ziua a doua au fost dedicate elaborării bugetului cererii de finanțare în formatul primit în luna august 2018.
 
În urma acestei sesiuni de lucru organizate la sediul KS, cele 3 organizații partenere au elaborat o primă formă de lucru a propunerii de proiect, au stabilit care vor fi materialele din Norvegia ce urmează a fi traduse și au căzut de acord cu privire la calendarul întâlnirilor viitoare pentru definitivarea cererii de finanțare.