• AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  Asociaţia Municipiilor din România (AMR) este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, înfiinţată pentru sprijinirea şi reprezentarea intereselor autorităţilor locale, la nivel naţional şi internaţional. Cuprinde toate cele 103 municipii şi sectoarele Municipiului Bucureşti.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR este un partener instituţional implicat activ în relaţia cu autorităţile centrale, pentru elaborarea legislaţiei specifice autorităţilor locale, dar şi al confederaţilor sindicale naţionale reprezentative la nivelul funcţionarilor publici.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR Bruxelles este un birou de reprezentare pe lângă instituţiile Uniunii Europene. Rolul său este de a înlesni dialogul dintre municipiile membre şi instituţiile UE şi de a reprezenta interesul AMR în elaborarea şi implementarea politicilor Uniunii. AMR Bruxelles oferă, totodată, asistenţă membrilor Asociaţiei din delegaţia României la CoR al UE.

Intalnire de Lucru


Workshop regional, 22 mai, Ploiești

Workshop AMR Ploiesti 3
 

Astăzi, la Ploiești, personalul autorităților publice locale din cadrul municipiilor din regiunea Sud Muntenia, au participat la Workshop-ul regional „Profesionalizarea proceselor decizionale la nivel local”, organizat de AMR, în parteneriat cu IPP, în cadrul proiectului „Politici publice locale – un element fundamental pentru creșterea calității procesului decizional la nivelul administrației publice locale”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

Workshop-ul a avut ca scop familiarizarea reprezentanților administrației locale cu etapele ciclului politicilor publice, astfel încât măsurile adoptate:

 • să urmărească, în mod consecvent, o nevoie reală identificată și validată de comunitate,
 • să implice factorii interesați încă din faza de elaborare a scenariilor de soluționare a problemei,
 • să anticipeze în mod corect impactul social, economic si de mediu pe care respectivele masuri în vor avea, odată puse în practică.
 • să evalueze constant și să revizuiască, acolo unde este necesar, implementarea măsurii de politică publică.