Green Cities Green Regions

Fundaţia Terra Mileniul III, în parteneriat cu AMR şi R20 – Regiuni pentru Acţiuni Climatice din Elveţia (http://regions20.org), derulează, pe o durată de 24 de luni, începând cu data de 1 aprilie 2015, Proiectul “Oraşe Verzi – Regiuni Verzi” finanţat prin Programul de Cooperare Elveţiano-Român.

Obiectivele proiectului sunt următoarele:

 • creşterea nivelului de informaţii al autorităţilor locale române în legătură cu economia verde şi al expertizei privind dezvoltarea urbană cu emisii scăzute de Gaze cu Efect de Seră (GES);
 • creşterea capacităţii autorităţilor locale de a elabora şi implementa politici publice responsabile din punct de vedere al climei;
 • îmbunătăţirea nivelului de cooperare dintre municipii şi regiuni verzi din România şi din Elveţia.

Grupul ţintă este alcătuit din factori de decizie locali, funcţionari publici şi angajaţi în cadrul companiilor pentru servicii publice care aparţin de administraţia locală.

Bugetul total este de 279.114,85 CHF, din care suma de 27 280 CHF este alocată AMR. Cofinanţarea AMR este de: 2 728 CHF, aprobată prin Decizia CD al AMR nr. 490 din 29 iulie 2014.

Activităţile principale desfăşurate în cadrul proiectului au cuprins activităţi generale legate de management, promovare şi vizibilitate, seminarii, întâlniri de coordonare, cursuri de formare adresate experţilor de la nivel local din 20 municipii, vizite de teren şi documentare pe proiecte verzi inclusiv în municipiile selectate pentru a primi asistenţă prin proiect, conform calendarului proiectului.

Evenimente principale desfăşurate în anul 2016:

- Vizita de studiu de la Geneva şi zona Lausanne (Suisse Romande), Elveţia, în perioada 4-8 aprilie 2016. Aceasta a fost planificată pentru atingerea obiectivelor proiectului, creşterea nivelului de informaţii al autorităţilor locale în legătură cu economia verde şi dezvoltarea urbană cu emisii scăzute de Gaze cu efect de seră (GES). De asemenea, a avut în vedere îmbunătăţirea nivelului de cooperare dintre municipii şi regiuni verzi din România şi din Elveţia. Au participat reprezentanţii celor 3 parteneri, manageri şi experţi şi 12 factori de decizie: primari, viceprimari, consilieri din municipiile din România, după cum urmează: Alba Iulia, Roman, Gheorgheni, Roşiorii de Vede, Făgăraș, Focșani, Botoșani, Oneşti, Brăila şi Sectorul 3 Bucureşti. Din partea AMR a participat Steluța Bogatu, manager proiect. Agenda vizitei a cuprins trei zile efective dedicate unor întâlniri cu oficialități din Oraşul Geneva şi Carouge şi unor vizite la obiective de energie verde din zona SUISSE Romande, dintre care: Proiectul TOSA, Instalaţiile de management al deşeurilor-SERBECO, Centru de reciclare a anvelopelor din Europa-Pneus Claude, Situl Châtillon pentru deşeuri verzi, Stația de tratare a apelor uzate (WWTP) STEP Bois-de-Bay, Barajul Verbois, Siturile Energie Romande, Rolex Learning Center (Clădirea Minergie din Elveţia), EPFL în Ecublens - parc solar urban, Enerbois-centrală pe biomasă.

Concluzii: Municipiile participante au avut oportunitatea de a identifica şi experimenta modalităţi concrete pentru reducerea amprentei de carbon şi folosirea surselor de energie regenerabilă, în contextul angajamentului asumat prin semnarea CoM. Participanţii au avut ocazia de a cunoaşte măsuri şi iniţiative verzi care pot fi cuprinse în Planurile de Acțiune pentru Energie Durabilă (PAED) lor cu impact la nivelul comunităţii lor. Sunt premise pentru noi colaborări între partenerii elveţieni şi români.

- Vizite de teren şi întâlniri la nivelul conducerii şi al experţilor locali de la nivelul celor 5 municipii selectate pentru a primi asistenţă tehnică în vederea elaborării Planului de Acțiune privind Energia Durabilă (PAED) la nivelul fiecărui municipiu selectat.

- Elaborarea PAED-ului de către experţii TERRA MILENIUL III a cu sprijinul echipei locale de experţi din primărie şi din instituţiile relevante pentru sectoarele incluse în Inventarul de Bază al Emisiilor de CO2 (IBE), la nivelul celor 5 municipii.

- Organizarea celor 5 seminarii regionale planificate în cadrul proiectului, pentru promovarea proiectului şi a PAED-urilor realizate, astfel:

 • Reuniune de lucru la Primaria Focsani pe tema Planul de Acțiune pentru Energia Durabilă (PAED) în municipiul Focşani şi în vederea organizării unui seminar regional în luna septembrie 2016, găzduit de municipiul Focşani, 14 septembrie 2016;
 • Seminarul “Planul de acțiune privind energia durabilă în municipiul Roman – pentru corelarea eforturilor la nivel regional”- 15 septembrie 2016;
 • Seminarul “Planul de acțiune privind energia durabilă în municipiul Focşani – pentru corelarea eforturilor la nivel regional”, 29 septembrie 2016 la sediul Primăriei Focşani;
 • Seminarul regional “Planul de acțiune privind energia durabilă în municipiul Roşiorii de Vede – pentru corelarea eforturilor la nivel regional”, 13 octombrie 2016, Primăria Roşiorii de Vede;
 • Seminarul regional “Planul de acțiune privind energia durabilă în municipiul Făgăraş – pentru corelarea eforturilor la nivel regional”, 18 octombrie 2016, Primăria Făgăraş;
 • Seminarul regional “Planul de acțiune privind energia durabilă în municipiul Alba Iulia – pentru corelarea eforturilor la nivel regional”, 3 noiembrie 2016, Primăria Alba Iulia;

- Elaborarea şi promovarea broşurii cu titlul Infrastructuri care contribuie la reducerea emisiilor de CO2 în Elveţia” în vederea diseminării şi multiplicării exemplelor de bună practică la nivelul municipiilor şi în regiunile de dezvoltare din care acestea fac parte.

Evenimente/acţiuni viitoare:

 • Monitorizare de progres în implementarea politicii privind oraşele verzi;
 • Seminar de diseminare a proiectului la Bucureşti programat în data de 10 noiembrie 2016;
 • Conferinţa finală cu partenerii şi beneficiarii din municipiile participante în proiect, planificată în luna martie 2017

Detalii despre proiect: http://terramileniultrei.ro/portfolio/orase-verzi-regiuni-verzi-2015-2017/ şi granturile elveţiene pe www.swiss-contribution.ro si www.swiss-contribution.admin.ch/romania.