Proiecte in derulare

LADDER

LADDER

AMR este partener asociat al Proiectului LADDER, coordonat de către Asociaţia Agenţiilor de Dezvoltare Locală – ALDA şi finanţat prin Programul Actori Non-guvernamentali şi Autorităţi Locale pentru Dezvoltare (NSA-LA) – Creşterea Conştientizării publice cu privire la dezvoltare şi promovarea educaţiei pentru dezvoltare în Uniunea Europeană (UE). AMR este membru cu drepturi depline al ALDA din anul 2009. Proiectul se derulează în perioada ianuarie 2015 - decembrie 2017. Parteneriatul construit pentru proiect cuprinde în total 27 co-aplicanţi şi 19 asociaţi parteneri reprezentând asociaţii ale autorităţilor locale şi organizaţii ale societăţii civile din 36 de ţări membre UE (19) şi ne-membre ale UE (17).

Citeste mai mult

Green Cities Green Regions

Green Cities Green Regions

Fundaţia Terra Mileniul III, în parteneriat cu AMR şi R20 – Regiuni pentru Acţiuni Climatice din Elveţia (http://regions20.org), derulează, pe o durată de 24 de luni, începând cu data de 1 aprilie 2015, Proiectul “Oraşe Verzi – Regiuni Verzi” finanţat prin Programul de Cooperare Elveţiano-Român.

Obiectivele proiectului sunt următoarele:

  • creşterea nivelului de informaţii al autorităţilor locale române în legătură cu economia verde şi al expertizei privind dezvoltarea urbană cu emisii scăzute de Gaze cu Efect de Seră (GES);
  • creşterea capacităţii autorităţilor locale de a elabora şi implementa politici publice responsabile din punct de vedere al climei;
  • îmbunătăţirea nivelului de cooperare dintre municipii şi regiuni verzi din România şi din Elveţia.

Citeste mai mult

DEAR STUDENT

DEAR STUDENT

Titlu Proiect – Dezvoltare Durabilă în centrele de educare şi reţelele actorilor locali interesaţi, prin conceptul de dezvoltare a educaţiei şi creştere a conştientizării (DEAR) - DEAR STUDENT

Durata proiectului - 30 luni, data de începere a proiectului 1 martie 2013.

Finanţare prin – Programul Actori Non-Guvernamentali şi Autorităţi Locale pentru Dezvoltare (NSA-LA), EUROPEAID/131143/C/ACT/Multi; Lot 2 Dezvoltarea educaţiei şi creşterea conştientizării asupra temelor de dezvoltare în Europa.

Aplicantul proiectului - Fondul pentru Solidaritate Internaţională al Municipiilor din Andaluzia (FAMSI), Spania

Citeste mai mult

Politicile de Tineret şi Autorităţile Publice Locale

Politicile de Tineret şi Autorităţile Publice Locale

Participanţii la vizitele de studiu "Exchange of experience in solving youth issues in Moldova, Romania and Ukraine" organizat în cele trei ţări, de către Asociaţia Municipiilor din România, Institutul de Dezvoltare Urbană din Republica Moldova şi Asociaţia pentru Dezvoltare Economică din Kolomiya - Ucraina, reprezentând instituţii ale administraţiei publice locale, organizaţii neguvernamentale, asociaţii studenţeşti şi Consilii Locale ale Copiilor şi Tinerilor din România, au adoptat la data de 21 aprilie 2007, următoarea Declaratie:

Citeste mai mult

Studiu comparativ al asociaţiilor naţionale de autorităţi locale şi regionale din Europa

Studiu comparativ al asociaţiilor naţionale de autorităţi locale şi regionale din Europa

Proiectul finanţat de Open Society Institute din Budapesta care a pornit de la o iniţiativă ambiţioasă de a identifica principalele similitudini şi diferenţe între asociaţiile de autorităţi locale şi regionale din Europa, cu privire la organizarea internă, management, participarea la reţele, adeziunea ca membru la structuri internaţionale, programe, proiecte şi activităţi derulate. Având ca bază aceste premise proiectul intitulat “Studiu comparativ al asociaţiilor de autorităţi locale şi regionale a realizat o analiză comparativă asociaţiilor de autorităţi locale şi regionale din Europa.

Citeste mai mult