Proiectul de raport al Președintelui AMR, pe programul COSME, aviz favorabil