Sesiunea plenara a CoR – Raportul Președintelui AMR pe programul COSME