Conferința Naționala “Perspective europene în politicile publice din domeniul administrației și asistenței manageriale”