Gala AMR” pune în evidență excelența în diverse domenii pentru administrația publică locală și contribuie la stimularea performanței și la schimbul de bune practici într-o serie de domenii de importanță deosebită pentru administrația publică locală:

1.     Educație de calitate și tineret.

–        România educată, oportunități de dezvoltare a tinerilor, implicarea tinerilor în societate;

2.     Sănătate și bunăstare.

–        E-Health, telemedicină, prevenție, creșterea siguranței comunității în domeniul sănătății, calitatea vieții și traiul comun;

3.     Coeziune socială și solidaritate.

–        Protecție și incluziune socială, economie socială, solidaritate locală, gestionarea migrației;

4.     Transport public și mobilitate urbană durabilă.

–        Transport public sustenabil: integrat inteligent și ecologic;

5.     Economie verde și tranziție justă.

–        Mediu și calitatea vieții: tranziția către economia circulară, protecția mediului și gestionarea eficientă a deșeurilor, reciclare, schimbări climatice;

6.     Investiții și regenerarea urbană a spațiilor publice.

–        Infrastructura și servicii publice pentru o locuire la standarde europene, atragerea de investiții, construcții și amenajare durabilă;

7.     Promovarea culturală, turistică și sportivă.

–        Promovarea turismului și a culturii, susținerea și încurajarea sportului;

8.     Eficiență energetică.

–        Surse regenerabile de energie și tehnologii pentru un viitor durabil, sisteme inteligente de valorificare energetică;

9.     Transformare digitală și reziliență instituțională.

–        digitalizare, smart city, conectivitate și competențe digitale în exercitarea funcției publice, e-guvernare, interoperabilitate;

10.   Guvernarea locală participativă.

–        Dialog deschis; autorități publice și cetățeni: împreună pentru o guvernare performantă; o administrație publică responsabilă și transparentă;

11.    Promovarea și susținerea antreprenorialului. Creștere economică.

–        parteneriate de succes pentru dezvoltarea locală, încurajarea mediului de afaceri local, creșterea competitivității economice, responsabilitate socială, implicarea mediului de afaceri în dezvoltarea locală.