Medierea contribuie la soluționarea conflictelor în comunitate prin crearea unui echilibru între cetățean și administrația publică locală.

„Acest proiect vine să sprijine în mod direct obiectivul de a crea un echilibru între cetățean și administrația publică, prin promovarea medierii drept o alternativă viabilă pentru soluționarea divergențelor care pot apărea între aceștia.” Adrian Moraru- Director Institutul pentru Politici Publice

„Fără să substituie procedura derulată în instanță, medierea răspunde nevoii cetățeanului de a soluționa, rapid și eficient, problemele acestuia în relația cu administrația publică.Autoritatea locală trebuie să respecte dreptul cetățeanului de a folosi toate mijloacele prin care să-și satisfacă o nevoie, medierea fiind o activitatea de interes public, ale cărei rezultate au consecințe pe termen imediat pentru ambele părți dar și pe termen lung însensul în care contribuie la aplanarea conflictelor în comunitate.” Daniela Popoviciu- Președinta Asociației Pro Medierea

 „Așa cum instanțele caută soluții pentru a scăpa de munții de dosare, și în administrație medierea poate reprezenta o soluție pentru degrevarea funcționarilor de efortul parcurgerii unor etape de durată în procesele derulate în instanță. Pe termen lung, fiecare litigiu este o pierdere atât pentru administrația publică cât și pentru cetățean.” Constantin Mitache- Directorul Asociației Municipiilor din România

Aspecte vizate ale proiectului

Grad ridicat al accesului la servicii de mediere

prin derularea unei campanii de informare și conștientizare publică privind soluționarea disputelor dintre cetățeni și autorități locale prin procedeul medierii (8 întâlniri regionale cu autorităție locale, societate civilă și mediatori, conferință finală, document de politică publică)

Dezvoltarea unui model de evaluare

a situației actuale a litigiilor existente între cetățeni si autoritați locale prin realizarea unei cercetări aprofundate (studiu) privind tipologia acestora, durata și alte constrângeri existente pentru cetățeni în sistemul de justiție

Promovarea serviciului de mediere

 prin oferirea de asistență tehnică pentru 3 primării – pilot cu scopul de a aplica procedura de mediere în soluționarea unui caz de dispută cu cetățeni.

Diversificarea servicilor de consiliere

pentru cetățeni/autorități locale prin organizarea unui centru de resurse pentru cetățeni respectiv a unui centru de informare pentru autoritățile locale în vederea sprijinirii/asistării cetățenilor/autorităților locale în ceea ce privește soluționarea disputelor prin mediere

INTREBARI FRECVENTE PRIVIND PROCESUL DE MEDIERE

Medierea este o forma alternativa de rezolvare a disputelor intre doua sau mai multe parti ce doresc sa ajunga la o intelegere, cu ajutorul unei terte persoane specializate in calitate de mediator, in conditii de neutralitate, impartialitate și confidentialitate. Disputele pot implica (din punct de vedere al partilor) state, organizatii, comunitatii, indivizi. Medierea reprezinta o activitate de interes public.

Mediatorul, este o persoana cu studii superioare, specializata in comunicare si negociere, care a dobandit calitatea de mediator autorizat ca urmare a unor studii si examene de specialitate. Este o persoana care se bucura de o buna reputatie, nu a fost condamnat pentru savarsirea vreunei infractiuni intentionate de natura sa aduca atingere prestigiului profesiei.

Conform Legii 192/2006, distingem 3 etape ale procesului de mediere: o etapa prealabila a incheierii contractului de mediere, etapa desfasurarii propriu-zise a medierii si etapa inchiderii medierii.

a) Etapa prealabila 
Conform art. 43 din lege, partile aflate in conflict se pot prezenta impreuna la mediator. In cazul in care se prezinta numai una dintre parti, mediatorul, la cererea acesteia, va adresa celeilalte parti invitatia scrisa, in vederea informarii si acceptarii medierii, stabilind un termen de cel mult 15 zile. Invitatia se transmite prin orice mijloc de comunicare care asigura confirmarea primirii acesteia.

In cazul in care una din parti refuza, in scris, in mod explicit, medierea ori nu raspunde invitatiei ori nu se prezinta de doua ori la rand la datele fixate pentru semnarea contratului de mediere, medierea se considera neacceptata. Daca ambele parti aflate in conflict acepta medierea, partile si mediatorul vor semna contractul de mediere.

b) Desfasurarea medierii 
Dupa semnarea contractului de mediere, partile pot intra in procedura propriu-zisa a medierii, in sesiuni comune sau separate. Medierea se bazeaza pe cooperarea partilor si utilizarea de catre mediator a unor metode si tehnici specific, bazate pe comunicare si negociere. Metodele si tehnicile utilizate de catre mediator trebuie sa serveasca exclusiv intereselor legitime si obiectivelor urmarite de partile aflate in conflict. Partile pot negocia obtinerea unei solutii convenabile pentru toti cei implicati in conflict.

Mediatorul nu poate impune partilor o solutie cu privire la conflictul supus medierii dar, poate indruma partile sa genereze solutii valide pentru a ajunge la o intelegere de tip win-win.

c) Inchiderea procedurii de mediere 
Procedura de mediere se inchide dupa caz, prin:

incheierea unei intelegeri in urma solutionarii conflictului – Acord de mediere total sau partial; 
constatarea de catre mediator a esuarii medierii; 
depunerea (denuntarea) contractului de mediere de catre una din parti. 


La inchiderea procedurii de mediere, in toate cazurile mediatorul va intocmi un proces-verbal care se semneaza de catre parti si mediator. Toate partile semnatare primesc cate un exemplar original al procesului-verbal.

In cazul in care, procedura de mediere se incheie cu solutionarea conflictului, mediatorul va intocmi un acord de mediere. Acordul va cuprinde toate clauzele consimtite de parti, avand valoarea unui inscris sub semnatura privata. Cu acest acord, partile se pot prezenta la instanta de judecata in cazul unui litigiu aflat pe rolul instantei de judecata sau, in anumite situatii impuse de lege.

De regula, solutionarea conflictelor de mediere de natura civila se solutioneaza intre 2 zile – 30 zile;

Conflictele de natura comerciala pot dura de la 15 zile – 6 luni, in functie de complexitatea conflictului, de analizele tehnice necesare identificarii si clarificarii problemelor, de numarul de parti participante, etc.

Conflictele de natura penala, pot dura de la 7 zile- 3 luni, de obicei aceste imbraca o forma mai dinamica deoarece, impacarea partilor inlatura raspunderea penala, cu conditia ca cestia sa se impace pana la punerea sub acuzare a inculpatului. Dupa punerea sub acuzare a inculpatului impacarea prin mediere are rolul de a reduce pedepsa cu o treime, atunci cand inculpatul nu si-a recunoscut fapta pana la punerea sub acuzare.

Conform art. 26 din Legea 192/2006, legiuitorul, lasa la latitudinea mediatorului si a partilor stabilirea onorariului.

(1) Mediatorul are dreptul la plata unui onorariu stabilit prin negociere cu partile, precum si la restituirea cheltuielilor ocazionate de mediere. 

(2) Onorariul trebuie sa fie rezonabil si sa tina cont de natura si obiectul conflictului

Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum si orice alte drepturi de care partile, potrivit legii, nu pot dispune prin conventie sau prin orice alt mod admis de lege.

Persoana sau toate partile interesate de solutionarea conflictului prin mediere trebuie sa se prezinte personal sau prin mandatar, in baza unui mandat expres, la biroul mediatorului cu actul de identitate, documente legate de obiectul conflictului si datele de indentificare a persoanei/ persoanelor cu care se afla in conflict.

Acordul de mediere se depune la instanta competenta, pentru a se cere consfintirea intelegerii dintre parti si eliberarea unei hotarari de expedient. Hotararea prin care se incuviinteaza intelegerea partilor se da in Camera de Consiliu si constituie titlu executoriu.

Acordul de Mediere trebuie depus la instanta de judecata daca partile doresc investirea acestuia cu formula executorie, in caz contrar are valoarea unui inscris sub semnatura privata, asemenea unui contract civil.

Depunerea acordului de mediere la instanta competenta este obligatorie in urmatoarele situatii:

  • In toate cazurile, litiigilor aflate pe rolul instantelor de judecata (civile, penale, comerciale)
  • In toate cazurile in care prin acordul de mediere se constituie, se modifica sau se stinge orice drept real imobiliar, transferul dreptului de proprietate privind bunurile imobile, precum si a altor drepturi reale, partaje si clauze succesoarale, sub sanctiunea nulitatii absolute, acordul de mediere va fi prezentat instantei de judecata, pentru ca aceasta avand la baza acordul de mediere, sa verifice conditiile de fond si de forma prin procedurile prevazute de lege, putand sa aduge modificari sau completari corespunzatoare.
  • In cazul conflictelor legate de familie: divortul, partajul de bunuri comune, exercitiul drepturilor parintesti, stabilirea domiciliului copiilor, contributia parintilor la intretinerea copiilor, etc.

Competenta apartine fie, judecatoriei in a carei circumscriptie isi are domiciliul sau resedinta ori, dupa caz, sediul oricareia dintre parti, fie judecatoria in a carei circumscriptie se afla locul unde a fost incheiat Acordul de Mediere.

Acordul de mediere va fi verificat cu privire la indeplinirea conditiilor legale, de fond si de forma, instanta putand aduce modificari si completari corespunzatoare, cu acordul partilor. In cazul in care Acordul de Mediere nu respecta conditiile legii, instanta de judecata poate respinge eliberarea unei hotarari judecatoresti care sa consfinteasca intelegerea partilor.

Hotararea prin care instanta de judecata incuviinteaza intelegerea partilor se da in Camera de Consiliu, termenul va fi unul urgent, din practica, intre 1-3 luni, in functie de speta conflictului.

Da, partile vor fi citate pentru a sustine in fata instantei intelegerea lor. De regula, daca intelegerea respecta prevederile legale in domeniul conflictului respectiv, instanta se pronunta de la primul termen.

Avantaje Cheie

     ACCESIBILITATEA

prin oferirea unui cadru putin for-malizat la care are acces relativ simplu oricare persoana aflata intr-un conflict.

          COST REDUS

 

în cazul medierii nu este aplicabilă plata unei taxe de timbru, nu se plătesc avocați și nici nu se administrează expertize sau alte probe, astfel încât costurile aferente unei proceduri de mediere sunt mult mai mici.

SATISFACTIE RIDICATA

 

medierea fiind considerata una dintre cele mai eficiente modalitati de rezolvare a disputelor.

  CONFIDENTIALITATE

ședința de mediere presupune confidențialitatea actelor, a discuțiilor, precum și a oricăror acțiuni prevăzute în cadrul procedurii, oferind astfel încredere părților cu privire la conflictul dintre acestea.

      FLEXIBILITATEA PROCEDURII MEDIERI

medierea este o procedură flexibilă, care le permite părților să-și stabilească propriile reguli de  desfășurare a soluționării conflictului, iar ședințele pot să se desfășoare împreună sau separat. Mai mult, timpul scurt de rezolvare a conflictului, alături de confidențialitate și costurile reduse fac ca 80% dintre medieri să ajungă la o finalitate. Cel mai important aspect în procedura medierii este faptul că părțile își găsesc singure soluția cu privire la conflictul existent, astfel având parte de o situație win-win – fiecare are de câștigat.

     RESPECTAREA SI PROTEJAREA RELATIEI

in disputele obiectuale dintre parteneri, prieteni, vecini, soti, frati, etc.

          TIMP REDUS

permite solutionarea disputei intr-un interval de cateva zile, fara termene si intreruperi intre momentele cheie; medierea presupune o importanta economie de timp si evitarea stresului generat de un litigiu derulat in fata instantei de judecata.

        COMUNICARE

 

reprezentand premiza gasirii unei solutii a litigiului dintre parti; ajuta partile aflate in conflict sa comunice intre ele

       VOLUNTARIATUL

 

 intrucât părtile aflate în conflict nu pot fi constrânse să accepte procedura medierii; acestea participă doar dacă doresc si, totodată, au dreptul de a renunta la contract in orice faza a procedurii.

                                   Medierea în statistici

%
din cetățenii întrebați consideră că medierea este cea mai bună metodă pentru soluționarea eficientă a litigiilor dintre ei și administrația publică
%
consideră că medierea ar trebui să existe ca posibilitate de soluționare al litigiului înaintea apelării la instanța de judecată
%
dintre procedurile de mediere ajung la o înțelegere/finalitate

Numele dvs.

Tema de interes:

Adresa de e-mail: Obligatoriu

Numarul dvs. de telefon:

Contactati-ne

Pentru mai multe detalii despre acest proiect, vă rugam contactați: Asociația Municipiilor din România, Tel./Fax: 021 312 2476, e-mail: amr@amr.ro

Nota: Toate detaliile dvs. vor ramane confidentiale.