Centru de resurse

Descriere generală Centru de resurse

Centrul de resurse și informareeste creat la nivelul Asociației Municipiilor din România  pentru a sprijini autoritățile locale în ceea ce privește procedura medierii. La momentul înființării, AMR și partenerii proiectului vor deține deja informații aprofundate despre mecanismul medierii. Centrul de resurse funcționează ca o structură fără personalitate juridică și va avea ca scop principal informarea APL pe teme legate de soluționarea disputelor dintre APL și cetățeni prin procedura de mediere.

Va oferi servicii de informare, consultanță, analiză pe anumite cazuri raportate de APL, după caz.

Centrul de resurse și informareeste locul în care reprezentanți ai administrației publice locale, experți, mediatori pot discuta despre conflictele care pot să apară între APL și cetățeni.

Centrul de resurse și informareeste un instrument de comunicare și promovare, un loc de dezbatere pentru orice APL care are întrebări, probleme în rezolvarea unor dispute cu cetățenii în derularea activităților/serviciilor publice specifice APL.

Centrul de resurse și informarepoate fi considerat un laborator în care să se colecteze, promoveze, dezvolte diferite forme alternative de rezolvare a litigiilor dintre APL și cetățeni, cu scopul de a sprijini bunele practici existente și de a susține discuțiile constructive în vederea soluționării amiabile și eficiente ale litigiilor.

GRUP ȚINTĂ

Centrul de resurse și informare se adresează autorităților publice locale în general și nu numai celor care au fost cuprinse în eșantionul de APL al proiectului pentru a prelua modelul medierii ca opțiune de soluționare alternativă a litigiilor cu cetățenii.

ORGANIZARE

Localizare: Sediul AMR, Casa Municipiilor, str. Matei Basarab nr. 63, Sector 3, București;

Organizare: Biroul Centrului de resurse, tel: 021 312 2476, Fax: 004 031 102 3572, https://amr.ro/infomediere/

Amenajare Centru:Pentru amenajarea biroului se vor folosi echipamentele achiziționate prin proiect pentru managementul proiectului: laptop, multifuncțională copy/print/scan/fax, imprimantă portabilă,, videoproiector, HDD extern, după caz.

Personal: Coordonatori regional și Responsabil rețea regională.

Program de lucru: 9:00 – 17:00.

Servicii acordate: informare/comunicare/promovare, consultanță, analiză pe cazurile întâmpinate de APL pe parcursul activităților și serviciilor furnizate de acestea.

Prin Centrul de resurse și informarese pot oferi materiale de informare elaborate în cadrul proiectului, se culeg date despre speța în cauză, se analizează situația raportată, se furnizează:                                              

  • informații/propuneri/soluții care au funcționat în condiții similare;
  • informații generale despre mediere ca procedură alternativă de soluționare a disputelor;
  • modalități de alegere a mediatorului;
  • avantaje ale medierii, date despre costuri și durata estimată a medierii;
  • informații despre metodologia de lucru pe mediere: documente necesare, formulare model, circuitul deciziilor/documentelor, mandatele necesare, finalizarea procedurii;
  • lista mediatorilor disponibili și interesați să lucreze pe mediere.

În funcție de situație și necesități se pot organiza teleconferințe cu APL solicitante prin skype.

ECHIPA DE IMPLEMENTARE/RESPONSABILITĂȚI

Echipa de specialiști AMR, implicată în această activitate va oferi asistență promptă și de specialitate atât telefonic, cât și fizic, atunci când se impune acest lucru pentru APL interesate de mecanismul medierii care se poate aplica în anumite spețe în disputele cu cetățenii.

Echipa AMR va stabili legături de colaborare cu primăria care apelează la Centrul de resurse.

Echipa va asigura derularea activităților Centrul de resurse și informare conform specificațiilor din proiect, adaptându-se la nevoile grupului țintă, cu responsabilitate și la nivelul calitativ stabilit de managementul proiectului. Echipa AMR va ține legătura cu experți/mediatori pentru susținerea informațiilor despre mediere, după caz și va colabora permanent cu reprezentanții partenerilor pentru exemplificare și clarificări legate de nevoile/problemele solicitanților APL.

ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Se oferă asistență telefonică sau fizică la solicitarea unor reprezentanți ai oricăror institutii ale administrației publice locale pe subiectul proiectului, medierea ca alternativă de soluționare a unor conflicte care apar între administrație și cetățeni.

Orice instituții ale administrației publice locale pot solicita echipei de la Centrul de resurse și informare informații/clarificări/asistență “face to face” pe teme legate de subiectul proiectului, spețe, modele de documente specifice, contacte ale unor mediatori, alte informații utile, în funcție de programul stabilit în cadrul centrului.