Achizitii

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            03 septembrie 2018

                                                      Anunț selecție experți proiect POCA

Asociația Municipiilor din România angajează experți în vederea implementării proiectului cu titlul ”INFO-MEDIERE – relație eficientă administrație – cetățean folosind alternativa amiabilă și accesibilă a medierii în soluționarea litigiilor”,” ID 111610, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.

Informații despre proiect:

Proiectul vizează creșterea capacității de înțelegere și a nivelului de conștientizare a cetățenilor dar și a responsabililor din cadrul administrației de la nivelul municipiilor din România, cu privire la soluțiile (non)juridice de soluționare a unui litigiu cu autoritatea publică locală prin folosirea metodei medierii ca metodă alternativă accesibilă și agreabilă.

În cadrul proiectului se vor obține următoarele rezultate:

 • Sesiuni de pregătire profesională privind modalitatea de aplicare a medierii în litigiile din contenciosadministrativ pentru 300 de persoane din cadrul direcțiilor/serviciilor juridice de la nivelul municipiilor.
 • Ghid practic destinat autorităților locale ce va conține date concise, obiective și cuprinzătoare pentru pregătirea practicienilor din sistemul public administrativ în vederea soluționării litigiilor cu contribuabilii prin metode alternative sistemului judiciar, atunci când obiectul litigiului o permite.
 • Centru de resurse și informare la care pot apela toate autoritățile pentru a prelua modelul medierii de soluționare alternativă a litigiilor cu cetățenii.
 • Asistențătehnică unui număr de 3 municipii pentru a internaliza politici și proceduri, respectiv pentru a-și dezvolta capacitatea organizațională în vederea folosirii medierii ca soluție alternativă de rezolvare a divergențelor cu cetățenii.
Perioadă de implementare: Iunie 2018 – Septembrie 2019
Cerințe privind experiența și studiile necesare. Atribuții.
Manager achizitii
Cerințe minime – min. 6 luni experiență profesională în domeniul scrierii caietelor de sarcini pentru procedurile de achiziție publică sau derulării unor proceduri de achiziție publică sau să fie absolvent cu diplomă al unui curs autorizat ANC sau echivalent, pentru ocupația Expert achiziții publice sau absolvent cu diplomă al unui program studii universitare de licență (inclusiv studii superioare de lungă sau scurtă durată) sau studii universitare de master sau postuniversitare, acreditat sau autorizat să funcționeze provizoriu, în care să fi studiat cel puțin un semestru, disciplina achiziții publice.
Atribuții: Elaborarea documentațiilor privind achizițiile publice derulate în cadrul proiectului în conformitate cu Planul de achiziție al Proiectului. Derularea procedurilor de achiziție publică, încheierea contractelor de achiziție publică. Supervizarea desfășurării achizițiilor din cadrul proiectului; Răspunderea la eventualele clarificari din cadrul derularii procedurii;
 8 x Coordonatori regionali
Cerințe minime – minim 6 luni de experiență profesională, studii superioare
Atribuții: Implementarea activităților principale ale Asociației Municipiilor din România:
 • Colectareași analizarea informațiilor necesare realizării evaluării naționale privind magnitudinea și implicațiile disputelor între justițiabili și autoritățile locale;
 • Elaborareaanalizei privind numărul de litigii de la nivelul municipiilor din România;
 • Organizarea workshop-ul regional cu participarea reprezentanților autorităților locale, a reprezentanțilorsocietății civile precum și a mediatorilor;
 • Elaborarearaportului privind perspectiva autorităților publice locale privind aplicarea medierii în soluționarea litigiilor;
 • Elaborareametodologiei de funcționare și desfășurare a activității centrului de resurse, realizarea de materiale de informare privind localizarea și serviciile oferite;
 • Acordareade asistență tehnică pentru internalizarea măsurilor pentru folosirea
Expert participant la scrierea studiului evaluare
Cerințe minime – minim 6 luni de experiență profesională, studii superioare
Atribuții: Implementarea activităților principale ale Asociației Municipiilor din România:
 • Analizareainformațiilor necesare realizării evaluării naționale privind magnitudinea și implicațiile disputelor între justițiabili și autoritățile locale;
 • Elaborareaanalizei privind numărul de litigii de la nivelul municipiilor din România;
 • ElaborareaStudiului “Magnitudinea și implicațiile litigiilor în instanță la nivelul municipiilor din România”
 2 x Expert administrație publică locală
 Cerințe minime – minim 6 luni de experiență profesională, studii superioare
Atribuții: Implementarea activităților principale ale Asociației Municipiilor din România:
 • Sustinereaa 8 workshop-uri regionale cu participarea reprezentanților autorităților locale, a reprezentanților societății civile, precum și a 
 • Realizareaunui ghid practic pentru autoritățile publice, privind aplicarea legii medierii 192/2006 în litigiile din contencios administrativ în vederea
 •  

Vă rugăm să transmiteți CV-ul dvs. Se acceptă dosare prin poștă, curier sau e-mail. Selecția finală va avea loc în urma analizei și evaluării dosarelor, iar persoanele selectate vor fi contactate pentru interviu.

Detalii de contact:

Asociația Municipiilor din România
 • Adresa: Matei Basarab, nr. 63, sector 3, București
 • Tel: 021 312 2476
 • Email: amr@amr.ro