Workshop-uri regionale

Workshop regional, 11 – 12 aprilie 2019, Arad

În perioada 11 – 12 aprilie 2019, la Arad, personalul autorităților publice locale din cadrul municipiilor din regiunea Vest participă la Workshop regional „Medierea – soluție alternativă în litigiile dintre cetățean și administrația publică”, organizat de AMR, în parteneriat cu Institutul pentru Politici Publice și Asociația Pro Medierea, în cadrul proiectului : „INFO-MEDIERE – relație eficientă administrație – cetățean folosind alternativa amiabilă și accesibilă a medierii în soluționarea litigiilor”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

Lucrările Workshop-ului au fost deschide de domnul Gheorghe Falcă, primarul municipiului Arad și Prim-vicepreședinte AMR: „În prezent, sistemul administrativ este rigid și funcționarul nu are curajul de a semna o mediere din cauza temerii legate de impunerea unui prejudiciu. Legislația trebuie îmbunătățită în această privință. Trebuie să conștientizăm necesitatea medierii. Din acest punct de vedere, educația este foarte importantă – negocierea, medierea, compromisul sunt concepte care ar trebui predate la școală”, a declarat dl. Gheorghe Falcă.

Primarul municipiului Arad a detaliat și cazul celebru al parcărilor din Arad, care s-a rezolvat prin mediere. „Dorim sa încurajăm cât mai multe primării să urmeze acest exemplu și să accepte medierea ca soluție alternativă. Rămânem receptivi la orice experiență legată de aplicarea medierii în litigiile dintre cetățean și administrația publică locală.”

Workshop-ul are ca teme principale de discuție: 
• Principiile și avantajele aplicării medierii într-un litigiu dintre administrația publică și cetățeni.
• Tipologia conflictelor în care medierea poate fi aplicată.
• Provocări și soluții pentru ca medierea să funcționeze.

Practica medierii – rezolvarea amiabilă a litigiilor este insuficient cunoscută în România, iar proiectul își asumă rolul de creștere a nivelului de informare, în societatea românească, pe această temă.

Workshop regional, 14 – 15 februarie 2019, Giurgiu

În perioada 14 – 15 februarie 2019, la Giurgiu, personalul autorităților publice locale din cadrul municipiilor: Alexandria, Călărași, Fetești, Giurgiu, Pitesti, Roșiorii de Vede, Slobozia, participă la Workshop regional „Medierea – soluție alternativă în litigiile dintre cetățean și administrația publică”, organizat în cadrul proiectului : „INFO-MEDIERE – relație eficientă administrație – cetățean folosind alternativa amiabilă și accesibilă a medierii în soluționarea litigiilor”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

Lucrările Workshop-ului au fost deschide de domnul Nicolae Barbu, primarul municipiului Giurgiu și președintele Sucursalei AMR Sud Muntenia: „Vreau să mulțumesc organizatorilor că au ales municipiul Giurgiu ca locație de organizare a acestui eveniment de prezentare a proiectului și să vă asigur că la nivelul nivelul administrației publice locale Giurgiu veți găsi mereu un partener de comunicare și colaborare. Consider că nu doar direcțiile juridice poate să îndeplinească partea de mediere, primarul trebuie să fie, în primul rând, un bun mediator între administrația publică și cetățean. ”

Workshop-ul are ca teme principale de discuție: 
• Principiile și avantajele aplicării medierii într-un litigiu dintre administrația publică și cetățeni.
• Tipologia conflictelor în care medierea poate fi aplicată.
• Provocări și soluții pentru ca medierea să funcționeze.

Practica medierii – rezolvarea amiabilă a litigiilor este insuficient cunoscută în România, iar proiectul își asumă rolul de creștere a nivelului de informare, în societatea românească, pe această temă. Medierea este o soluție și în ceea ce privește degrevarea instanțelor de judecată, acest deziderat fiind justificat prin date concrete, care arată că la nivelul anului 2017 se înregistraseră 249.218 de cauze noi intrate în instanțe la secțiile de contencios – administrativ, o creștere de 32% față de anul trecut. Înmulțirea situațiilor litigioase nu dezvoltă ci stagnează dezvoltarea în comunitățile locale din România cu un consum de resurse financiare și de timp care ar putea fi evitate inclusiv prin metoda medierii, cu instrumentele ei adaptate particularităților administrației publice locale.

Workshop regional, 21 – 22 martie 2019, Sibiu

Workshop regional, 21 – 22 martie 2019, Sibiu În perioada 21 – 22 martie, la Sibiu, personalul autorităților publice locale din cadrul municipiilor din regiunea Centru, participă la Workshop regional „Medierea – soluție alternativă în litigiile dintre cetățean și administrația publică”, organizat în cadrul proiectului : „INFO-MEDIERE – relație eficientă administrație – cetățean folosind alternativa amiabilă și accesibilă a medierii în soluționarea litigiilor”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020. Workshop-ul are ca teme principale de discuție: • Principiile și avantajele aplicării medierii într-un litigiu dintre administrația publică și cetățeni. • Tipologia conflictelor în care medierea poate fi aplicată. • Provocări și soluții pentru ca medierea să funcționeze. Practica medierii – rezolvarea amiabilă a litigiilor este insuficient cunoscută în România, iar proiectul își asumă rolul de creștere a nivelului de informare, în societatea românească, pe această temă. Medierea este o soluție și în ceea ce privește degrevarea instanțelor de judecată, acest deziderat fiind justificat prin date concrete, care arată că la nivelul anului 2017 se înregistraseră 249.218 de cauze noi intrate în instanțe la secțiile de contencios – administrativ, o creștere de 32% față de anul trecut. Înmulțirea situațiilor litigioase nu dezvoltă ci stagnează dezvoltarea în comunitățile locale din România cu un consum de resurse financiare și de timp care ar putea fi evitate inclusiv prin metoda medierii, cu instrumentele ei adaptate particularităților administrației publice locale.

Workshop regional, 29 -30 ianuarie, București

Workshop regional, 29 -30 ianuarie, București AMR, Institutul pentru Politici Publice – IPP, Asociatia Pro Medierea și Asociația Profesională a Mediatorilor, a organizat în perioada 29-30 ianuarie, la București, primul workshop regional din cadrul proiectului INFO – MEDIERE – relație eficientă administrație – cetățean folosind alternativa amiabilă și accesibilă a medierii în soluționarea litigiilor”, cod SMIS 111610 cu finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European. La eveniment au participat mediatori, reprezentanți din administrația publică locală și din societatea civilă.

Pornind de la concluziile evaluării naționale realizate la începutul proiectului, participanții au discutat caracteristicile medierii, provocările și constrângerile identificate privind aplicarea medierii în litigiile dintre APL și cetățean dar și tipologia disputelor în care se poate aplica medierea. De asemenea, participanții au avut oportunitatea de discuta cazuri practice în care se poate aplica medierea.

Workshop regional,  20-21 iunie 2019, Iasi

Workshop regional,  20-21 iunie 2019, Iasi Asociaţia Municipiilor din România, în parteneriat cu IPP și Asociația Pro Medierea, a organizat, la Iasi, în perioada 20 – 21 iunie, Workshopul  regional ”Medierea – soluţie alternativă în litigiile dintre cetăţean şi administraţia publică”, la care au participat reprezentanți ai municipiilor din regiunea Nord – Est.

Iniţiativa pleacă de la mai multe premise, printre care faptul că practica medierii sau rezolvarea amiabilă a litigiilor este insuficient cunoscută în România, medierea reprezintă o soluţie şi în ceea ce priveşte degrevarea instanţelor de judecată, iar înmulţirea situaţiilor litigioase nu dezvoltă, ci stagnează dezvoltarea în comunităţile locale din România, consumul de resurse financiare şi de timp putând fi evitat inclusiv prin metoda medierii adaptată particularităţilor administraţiei publice locale.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Workshop regional,  29 – 30 mai 2019, Râmnicu Vâlcea

Workshop regional,  29 – 30 mai 2019, Râmnicu Vâlcea Asociaţia Municipiilor din România, în parteneriat cu IPP și Asociația Pro Medierea, a organizat, la Râmnicu Vâlcea, în perioada 29 – 30  mai 2019, Workshopul  regional ”Medierea – soluţie alternativă în litigiile dintre cetăţean şi administraţia publică”, la care au participat 30 de reprezentanți ai municipiilor din regiunea Sud Vest Oltenia.

Lucrările workshop-ului au fost deschise de primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, domnul Mircia Gutău, care a apreciat sprijinul şi consultanţa pe care Asociaţia Municipiilor din România le oferă administraţiilor locale din România.

Iniţiativa pleacă de la mai multe premise, printre care faptul că practica medierii sau rezolvarea amiabilă a litigiilor este insuficient cunoscută în România, medierea reprezintă o soluţie şi în ceea ce priveşte degrevarea instanţelor de judecată, iar înmulţirea situaţiilor litigioase nu dezvoltă, ci stagnează dezvoltarea în comunităţile locale din România, consumul de resurse financiare şi de timp putând fi evitat inclusiv prin metoda medierii adaptată particularităţilor administraţiei publice locale.

Workshop regional, 16 – 17 mai, Oradea

Workshop regional, 16 – 17 mai, Oradea În perioada 16 – 17 mai 2019, la Oradea, personalul autorităților publice locale din cadrul municipiilor din regiunea Nord – Vest au participat la Workshop regional „Medierea – soluție alternativă în litigiile dintre cetățean și administrația publică”, organizat de AMR, în parteneriat cu Institutul pentru Politici Publice și Asociația Pro Medierea, în cadrul proiectului : „INFO-MEDIERE – relație eficientă administrație – cetățean folosind alternativa amiabilă și accesibilă a medierii în soluționarea litigiilor”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

Workshop-ul a avut ca teme principale de discuție:

  • Principiile și avantajele aplicării medierii într-un litigiu dintre administrația publică și cetățeni.
  • Tipologia conflictelor în care medierea poate fi aplicată.
  • Provocări și soluții pentru ca medierea să funcționeze.

Practica medierii – rezolvarea amiabilă a litigiilor este insuficient cunoscută în România, iar proiectul își asumă rolul de creștere a nivelului de informare, în societatea românească, pe această temă.

Workshop regional, 11-12 Iulie, Galați

Workshop regional, 11-12 Iulie, Galați In perioada 11-12 Iulie a fost organizat ultimul workshop din cadrul proiectului “INFO-Mediere – relație eficientă administrație-cetățean folosind alternativa amiabila și accesibila a medierii in soluționarea litigiilor”. In sesiunea adresată reprezentanților din administrația publica locală, participanții au avut ocazia sa discute despre principiile medierii precum și tipologiile de dispute unde aceasta ar putea fi aplicată. In urma discuțiilor productive, participanții au agreat ca medierea ar putea fi aplicată in litigiile care țin de pretenții, achiziții publice, investiții și drepturile de proprietate.

Echipa de proiect mulțumește tuturor participanților pentru participarea și discuțiile interesante și fructuoase avute pe parcursul workshopurilor!

Următorii pași: scrierea unor ghiduri adresate administrației publice locale, societății civile și mediatorilor, care vor contine cele mai importante informații și concluzii elaborate după implementarea sesiunilor de lucru.