Despre IPP

Institutul pentru Politici Publice (IPP) este o organizaţie neguvernamentală ce militează pentru creşterea calităţii proceselor de elaborare a politicilor publice în România.

Desfăşurând activităţi de cercetare, de advocacy şi de promovare în domenii precum: reforma administraţiei publice, transparenţa instituţiilor, integritatea aleşilor şi a funcţionarilor, IPP este una dintre cele mai obiective dar şi incisive organizaţii din România, fiind recunoscută ca o autoritate în domeniile sale de excelenţă.

Alături de departamentele de cercetare în domeniile sale de referinţă, în cadrul Institutului s-au dezvoltat, pornind de la expertiza internă, două divizii specializate care oferă astăzi servicii de înaltă calitate beneficiarilor şi clienţilor din sectorul public (autorităţi publice centrale şi locale – ministere, primării, consilii judeţene) dar şi privat (camere de comerţ, companii, organizaţii interne şi internaţionale).

Divizia de consultanţă/asistenţă tehnică pentru autorităţi publice oferă servicii integrate de evaluare a performanţei administraţiilor locale în managementul serviciilor proprii, precum şi asistenţă de specialitate/consultanţă în pregătirea documentaţiei tehnice şi financiare pentru accesarea fondurilor europene.

Divizia de cercetări sociologice pune la dispoziţia celor interesaţi servicii specializate de anchetă sociologică – sondaje (eşantionare, ancheta de teren, prelucrare statistică a datelor, interpretări cantitative şi calitative) şi focus-grupuri.

Conducerea executivă

Adrian Moraru, Director   adrian@ipp.ro

Loredana Totoliciu, Director Programe loredanat@ipp.ro

Loredana Mateescu, Coordonator Financiar loredana@ipp.ro