• AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  Asociaţia Municipiilor din România (AMR) este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, înfiinţată pentru sprijinirea şi reprezentarea intereselor autorităţilor locale, la nivel naţional şi internaţional. Cuprinde toate cele 103 municipii şi sectoarele Municipiului Bucureşti.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR este un partener instituţional implicat activ în relaţia cu autorităţile centrale, pentru elaborarea legislaţiei specifice autorităţilor locale, dar şi al confederaţilor sindicale naţionale reprezentative la nivelul funcţionarilor publici.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR Bruxelles este un birou de reprezentare pe lângă instituţiile Uniunii Europene. Rolul său este de a înlesni dialogul dintre municipiile membre şi instituţiile UE şi de a reprezenta interesul AMR în elaborarea şi implementarea politicilor Uniunii. AMR Bruxelles oferă, totodată, asistenţă membrilor Asociaţiei din delegaţia României la CoR al UE.

Noutati


Certificatul de urbanism va putea fi eliberat în format electronic

 

Certificatul de urbanism va putea fi eliberat şi în format electronic! Autorităţile locale au la dispoziţie 3 ani pentru a asigura măsurile necesare primirii documentaţiilor pentru emiterea certificatelor de urbanism, avizelor sau acordurilor şi autorizaţiilor de construire sau desfiinţare în format electronic, prin intermediul portalului aferent punctului de contact unic electronic.

Deciziile au fost luate de către Guvern, prin modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, precum şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Modificările vin ca urmare a numeroaselor sesizări transmise în ceea ce priveşte domeniul urbanismului şi cel al autorizării construcţiilor. S-au luat în calcul şi studiile realizate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu sprijinul Băncii Mondiale, în aceste domenii.

”Modificările propuse produc efecte pozitive  în plan social, prin eliminarea disfuncţionalităţilor existente la nivelul administraţiei publice responsabile cu autorizarea construcţiilor şi prin reducerea mecanismelor de dezvoltare necontrolată a localităţilor. O modificare importantă o reprezintă introducerea posibilităţii de emitere a certificatului de urbanism în format electronic, documentul având aceeaşi valoare juridică cu certificatul de urbanism emis în format scriptic, cu condiţia ca la emiterea sau imprimarea pe hârtie a documentului cu semnătură electronică să fie adăugată şi semnătura olografă a semnatarilor autorizaţi prin lege”se arată în comunicatul de presă transmis de către Guvern. În plus, se arată în informarea Executivului, măsurile sprijină accelerarea investiţiilor, în condiţiile simplificării procedurilor.