• AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  Asociaţia Municipiilor din România (AMR) este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, înfiinţată pentru sprijinirea şi reprezentarea intereselor autorităţilor locale, la nivel naţional şi internaţional. Cuprinde toate cele 103 municipii şi sectoarele Municipiului Bucureşti.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR este un partener instituţional implicat activ în relaţia cu autorităţile centrale, pentru elaborarea legislaţiei specifice autorităţilor locale, dar şi al confederaţilor sindicale naţionale reprezentative la nivelul funcţionarilor publici.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR Bruxelles este un birou de reprezentare pe lângă instituţiile Uniunii Europene. Rolul său este de a înlesni dialogul dintre municipiile membre şi instituţiile UE şi de a reprezenta interesul AMR în elaborarea şi implementarea politicilor Uniunii. AMR Bruxelles oferă, totodată, asistenţă membrilor Asociaţiei din delegaţia României la CoR al UE.

Intalnire de Lucru


Solicitările AMR pentru noile Ghiduri POR 2014-2020, AXA 4, acceptate de Comisia Europeană

mdrapfe.jpg
 

Preşedintele Executiv al Asociaţiei Municipiilor din România, domnul Ilie Bolojan, împreună cu Prim-vicepreşedintele AMR, domnul Gheorghe Falcă, şi Directorul General al AMR, domnul Constantin Mitache, au participat la sediul MDRAPFE,  la o serie de consultări, cu reprezentanţii Ministerului şi cei ai Comisiei Europene, pe marginea ghidurilor ce urmează a fi lansate în cadrul POR 2014-2020, Axa 4 - Dezvoltare urbană durabilă.

Reprezentanţii AMR au solicitat, în numele membrilor Asociaţiei, ajustarea tipurilor de cheltuieli eligibile, astfel încât în cadrul Axei 4 să fie eligibile și cheltuielile cu:

- reabilitarea stradală și asfaltarea drumurilor (necesare pentru extinderea reţelelor de  transport în comun în zonele în care acestea nu sunt, în prezent, accesibile cetățenilor)

- construirea de pasaje și poduri,  pentru fluidizarea circulației, pe de o parte, dar și pentru a face funcționale sistemele de management al traficului, pe de altă parte, acolo unde această necesitate se poate demonstra prin studiile de trafic. Condiţia este ca aceste construcţii să fie destinate și mijloacelor de transport în comun.

În egală măsură, s-a solicitat lărgirea ariei de eligibilitate a cheltuielilor pentru construcția de parcări. Dacă în ghidurile puse în consultare publică anterior, sunt eligibile exclusiv parcări de tip „park and ride”, realitatea de la nivelul oraşelor din România impune ca necesară şi finanțarea unor parcări în zonele intermediare ale orașelor, cu interzicerea parcărilor pe carosabil, respectiv taxarea lor suplimetară.

Reprezentanţii Comisiei au declarat, în primă etapă a discuţiilor, că nu susţin propunerile făcute. Au argumentat prin faptul că ele nu corespund obiectivelor vizate în cadrul acestui tip de finanțare. În plus, au precizat aceştia, creşterea numărului de drumuri în oraşe atrage creşterea numărului de maşini. Toate, în contextul în care, scopul este acela de a reda spațiul public pietonilor, bicicliștilor precum și celor care utilizează transportul în comun.

La finalul discuţiilor, luând act de prezentarea aplicată a problemelor particulare cu care se confruntă unele muncipii, în special cele aflate în zona Ardealului, reprezentanții DG Regio au agreat propunerile AMR. S-a solicitat, astfel, reprezentanţilor Autorităţii de Management pentru Programul Opreţional Regional- AM POR- să țină cont de aceste propuneri și să flexibilizeze condițiile de eligibilitate din ghidurile ce vor fi lansate în cadrul Axei 4 POR. S-a subliniat, însă, necesitatea introducerii unor condiții suplimentare care să ofere finanțatorului garanția că municipalitățile vor impune măsuri de favorizare a transportului în comun și de defavorizare a transportului cu mașini particulare. Comisia așteaptă ca aceste garanții să se materializeze în măsuri efective de încetinire a circulaţiei pe benzile destinate transportului autoturismelor, față de favorizarea transportului pe benzile dedicate transportului în comun.

S-a dezbătut şi stadiul actualelor contracte de transport public local și nivelul în care acestea corespund Directivelor Europene, condiție esențială pentru declararea cheltuielilor ca eligibile. AM POR a declarat că municipiile beneficiare pot solicita sprijinul gratuit al consultantului JASPERS pentru evaluarea contractului existent de transport public.

Ghidurile pentru cele patru prioritați de investiții din cadrul Axei 4 POR vor fi lansate în dezbatere publică până la sfârșitul lunii februarie 2017, au anunţat reprezentanţii AM POR. Iar semnarea primului contract de finanţare se va face în perioada septembrie-octombrie 2017.

La discuţii au participat:

Reprezentanţii Asociaţiei Municipiilor din România:

 • Dl Ilie Gavril Bolojan, Președinte executiv AMR
 • Dl Gheorghe Falcă, Prim-vicepreședinte AMR
 • Dl Constantin Mitache, Director General AMR
 • Dl Nicolaie Moldovan, City Manager Alba Iulia

Reprezentanți ai DG Regio din cadrul Comisiei Europene

 • Dl Carsten Rasmussen – Head of Unit for Romania
 • Dl Koen Delanghe – Desk Officer

Reprezentanți MDRAPFE

 • Dna Luminița Zezeanu, Secretar de Stat MDRAPFE
 • Dl Gabriel Friptu, Director General MDRAPFE
 • Dna Luiza Radu, Șef AM POR

Reprezentanți ai Agențiilor pentru Dezvoltare Regionale