• AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  Asociaţia Municipiilor din România (AMR) este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, înfiinţată pentru sprijinirea şi reprezentarea intereselor autorităţilor locale, la nivel naţional şi internaţional. Cuprinde toate cele 103 municipii şi sectoarele Municipiului Bucureşti.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR este un partener instituţional implicat activ în relaţia cu autorităţile centrale, pentru elaborarea legislaţiei specifice autorităţilor locale, dar şi al confederaţilor sindicale naţionale reprezentative la nivelul funcţionarilor publici.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR Bruxelles este un birou de reprezentare pe lângă instituţiile Uniunii Europene. Rolul său este de a înlesni dialogul dintre municipiile membre şi instituţiile UE şi de a reprezenta interesul AMR în elaborarea şi implementarea politicilor Uniunii. AMR Bruxelles oferă, totodată, asistenţă membrilor Asociaţiei din delegaţia României la CoR al UE.

Proiecte


Acte mai puține pentru împrumuturile solicitate de autorităţile locale

rn amr

Autoritățile locale ar putea obține credite mai ușor! Ca urmare a demersurilor Asociaţiei Municipiilor din România, Ministerul Finanţelor Publice a redactat un proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HG 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (CAÎL).

 

Documentul propune simplificarea conținutului documentației necesare pentru obținerea autorizării contractării sau garantării de către unitățile/subdiviziunile administrativ - teritoriale de finanțări rambursabile, ar urma să fie eliminate documentele care nu servesc fundamentării deciziei Comisiei. Printre aceste documente ne numără bugetul local aprobat pentru anul în care se solicită autorizarea și contul de execuție a bugetului local la finele lunii precedente celei de solicitare a autorizării. Aceasta, se arată în nota de fundamentare a proiectului de hotărâre,  deoarece datele cuprinse în aceste documente nu influențează determinarea gradului de îndatorare, unul dintre criteriile de analiză ale CAÎL, în baza cărora se emite avizul de contractare sau garantare a finanțărilor rambursabile.

În plus, proiectul propune ca, în locul situației financiare privind contul de execuție a bugetului local al unității administrativ-teritoriale pentru ultimii 3 ani, anteriori anului în care se solicită autorizarea contractării și/sau garantării finanțării rambursabile, să se depună doar contul de execuție a bugetului local - venituri pentru ultimii 3 ani, anteriori anului în care se solicită autorizarea contractării finanțării rambursabile. Actul trebuie avizat de unitatea teritorială a Trezoreriei Statului și este necesar calculării veniturilor proprii pentru determinarea gradului de îndatorare a bugetului local.  Legea actuală prevede că unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care au înregistrat plăți restante la data de 31 decembrie a anului anterior, neachitate până la data solicitării avizului CAÎL, sau care au înregistrat deficit al secțiunii de funcționare la sfârșitul anului anterior solicitării nu au dreptul la contractarea sau garantarea de împrumuturi.