• AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  Asociaţia Municipiilor din România (AMR) este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, înfiinţată pentru sprijinirea şi reprezentarea intereselor autorităţilor locale, la nivel naţional şi internaţional. Cuprinde toate cele 103 municipii şi sectoarele Municipiului Bucureşti.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR este un partener instituţional implicat activ în relaţia cu autorităţile centrale, pentru elaborarea legislaţiei specifice autorităţilor locale, dar şi al confederaţilor sindicale naţionale reprezentative la nivelul funcţionarilor publici.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR Bruxelles este un birou de reprezentare pe lângă instituţiile Uniunii Europene. Rolul său este de a înlesni dialogul dintre municipiile membre şi instituţiile UE şi de a reprezenta interesul AMR în elaborarea şi implementarea politicilor Uniunii. AMR Bruxelles oferă, totodată, asistenţă membrilor Asociaţiei din delegaţia României la CoR al UE.

Everimente


Conferinţa internaţională “Contribuţia autorităţilor publice locale la reducerea amprentei de carbon în România”

ziua 1
 

În perioada 8-9 martie 2017, la Bucureşti, a avut loc Conferinţa Internaţională “Contribuţia autorităţilor publice locale la reducerea amprentei de carbon în România” organizată  în cadrul Proiectului “Oraşe Verzi – Regiuni Verzi (Green Cities – Green Regions) de către Fundaţia TERRA Mileniul III, împreună cu partenerii săi: Asociaţia Municipiilor din România şi Reţeaua R20 - Regiuni pentru Acţiune Climatică din Elveţia. Proiectul este co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei, prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Scopul evenimentului a fost prezentarea rezultatelor obţinute pe parcursul celor doi ani de implementare a proiectului, în care municipiile din România au depus eforturi în vederea reducerii amprentei de carbon, dar şi schimbul experienţe cu partenerii elveţieni şi cu municipiile AMR prezente.

Conferinţa a beneficiat de prezenţa Excelenţei sale Domnul Urs Herren - Ambasadorul Confederaţiei Elveţiene la Bucureşti şi a unor invitaţi de marcă din Elveţia, care au împărtăşit experienţa lor privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Au fost prezenţi reprezentanţi ai conducerii instituţilor partenere, ai Ministerului Dezvoltării Regionale Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, reprezentanţi şi experţi locali din 18 municipii, precum şi membrii echipei de implementare din cele 5 municipii selectate în proiect şi care au contribuit la reuşita acestuia.

 Municipiile Roman şi Alba Iulia au fost premiate ca urmare a unei activităţi de monitorizare desfăşurate de TERRA MILENIUL III.  Premiul I „Carbon Offset” s-a acordat Municipiului Roman iar Premiul II a revenit Municipiului Alba Iulia. In total, cinci municipii au beneficiat, în cadrul programului, de asistenţă tehnică pentru realizarea Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă (PAED), adică pentru reducerea unei emisiilor de gaze cu efect de seră.

Viceprimarului Municipiului Focşani, domnul Marius Iorga, având calitatea de membru al Comitetului Director al AMR, a susţinut un discurs la începutul evenimentului. Tot în prima parte, domnul Deputat Laurenţiu Leoreanu, fost primar al Municipiului Roman, care s-a implicat activ în buna derulare a Proiectului GCGR şi-a exprimat susţinerea pentru proiectele verzi.

Experţii TERRA au prezentat un soft, elaborat în cadrul proiectului, in vederea sprijinirii autorităţile locale în realizarea Inventarului de Bază al Emisiilor, necesar pentru PAED (Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă). Totodataă, s-au prezentat şi elementele tehnice legate de obligaţiile care decurg din Noua Convenţie a Primarilor pentru Energie şi Climă, cu punctarea noutăţilor legate de adaptarea la schimbările climatice.

Închiderea lucrărilor i-a revenit Primarului Municipiului Roman, domnul Lucian Ovidiu Micu. În numele Comitetului Director al AMR, domnia sa a punctat sprijinul acordat de AMR municipiilor şi rolul AMR de Organizţie Suport pentru implementarea CoM în România.

Urmare bunelor rezultate ale proiectului,  Director Executiv R20, domnul Christophe Nuttall, a precizat că are în vedere continuarea colaborării cu partenerii români şi susţinerea iniţiativelor şi proiectelor prioritare din domeniul energiei, eficienţei energetice, schimbărilor climatice şi a managementului deşeurilor.