• AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  Asociaţia Municipiilor din România (AMR) este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, înfiinţată pentru sprijinirea şi reprezentarea intereselor autorităţilor locale, la nivel naţional şi internaţional. Cuprinde toate cele 103 municipii şi sectoarele Municipiului Bucureşti.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR este un partener instituţional implicat activ în relaţia cu autorităţile centrale, pentru elaborarea legislaţiei specifice autorităţilor locale, dar şi al confederaţilor sindicale naţionale reprezentative la nivelul funcţionarilor publici.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR Bruxelles este un birou de reprezentare pe lângă instituţiile Uniunii Europene. Rolul său este de a înlesni dialogul dintre municipiile membre şi instituţiile UE şi de a reprezenta interesul AMR în elaborarea şi implementarea politicilor Uniunii. AMR Bruxelles oferă, totodată, asistenţă membrilor Asociaţiei din delegaţia României la CoR al UE.

Comunicate de presa


Întâlnire regională Râmnicu Vâlcea

18557125 1051621381605183 8594023367919989693 n
 

        Asociația Municipiilor din România continuă seria întâlnirilor regionale privind programele de finanțare adresate autorităților publice locale. În perioada 18 - 19 mai 2017, la Râmnicu Vâlcea, personalul autorităților publice locale din cadrul compartimentelor responsabile cu gestionarea programelor de finanțare europeană din municipiile Pitești, Câmpulung Muscel, Curtea de Argeș, Giurgiu, Alexandria, Craiova, Băilești, Târgu Jiu, Drobeta Turnu Severin, Slatina, Caracal, Râmnicu Vâlcea, Orăștie și Vulcan, s-au întâlnit cu reprezentanții Agențiilor de Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia și cu cei ai Direcției Generale de Cooperare Teritorială. Întâlnirea are ca scop identificarea de soluții la problemele existente la nivelul autorităților publice locale în domeniul accesării fondurilor europene. Discuțiile s-au axat pe următoarele teme:

 • probleme de conformitate administrativă/eligibilitate ale proiectelor propuse;
 • completarea cererii de finanțare în sistemul MySmis;
 • elaborarea bugetului proiectului
 • greșeli frecvente
 • probleme de eligibilitate.

       Pentru a veni în sprijinul autorităților publice locale, experții din cadrul departamentelor de evaluare a proiectelor au prezentat cele mai frecvente problemele identificate în procesul de evaluare, selecție și contractare ale proiectelor cu finanțare europeană. Astfel, în cadrul Programului Operațional Regional desfășurat la nivelul regiunilor Sud Vest Oltenia, Vest și Sud Muntenia, au fost identificate 3 tipuri de probleme care au dus la respingerea proiectelor și la întârzierea procesului de evaluare și selecție:

Probleme de conformitate administrativă:

 • Lipsa de documente de proprietate pentru obiectivul de investiție;
 • Certificat de urbanism emis în alt scop decât cel precizat in ghidul solicitantului (în vederea autorizării construcției);
 • Necorelare între diferite secțiuni din cererea de finanțare (de ex. date privind parteneriatul cu declarația de eligibilitate, secțiunea „descriere investiție” cu secțiunea „loc de implementare”, necorelare titlu proiect din declarație cu cel din cererea de finanțare)
 • În cazul parteneriatelor, în acordurile de parteneriat nu se precizează clar contribuția fiecăruia sau acordul nu este asumat de părți.

Probleme de eligibilitate

 • Depășirea procentului de eligibilitate la capitolul „diverse și neprevăzute”
 • Nerespectarea procentelor de eligibilitate pentru anumite capitole din bugetul proiectului (proiectare, diverse și neprevăzute);
 • Gruparea unor obiecte de inventar în seturi pentru a deveni eligibile ca și mijloace fixe;
 • Nerespectarea condițiilor de eligibilitate pentru partenerii proiectelor.

Probleme în procesul de  contractare

 • Diferențe între bugetul proiectului și secțiuni din cererea de finanțare (de ex. Secț. 8.2.)
 • Perioada de implementare necorelată între cererea de finanțare și calendarul activităților;
 • Declarații ce nu respectă formatul din ghidul pentru această etapă.

În cadrul evenimentului, au loc întâlniri și cu reprezentanții Organismelor Intermediare Regionale POCU Sud Vest Oltenia și Vest. Discuțiile se referă și la Programul Operațional Capital Uman.