• AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  Asociaţia Municipiilor din România (AMR) este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, înfiinţată pentru sprijinirea şi reprezentarea intereselor autorităţilor locale, la nivel naţional şi internaţional. Cuprinde toate cele 103 municipii şi sectoarele Municipiului Bucureşti.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR este un partener instituţional implicat activ în relaţia cu autorităţile centrale, pentru elaborarea legislaţiei specifice autorităţilor locale, dar şi al confederaţilor sindicale naţionale reprezentative la nivelul funcţionarilor publici.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR Bruxelles este un birou de reprezentare pe lângă instituţiile Uniunii Europene. Rolul său este de a înlesni dialogul dintre municipiile membre şi instituţiile UE şi de a reprezenta interesul AMR în elaborarea şi implementarea politicilor Uniunii. AMR Bruxelles oferă, totodată, asistenţă membrilor Asociaţiei din delegaţia României la CoR al UE.

Comunicate de presa


Susținere pentru Legea Salarizării din partea AMR

Asociaţia Municipiilor îşi exprimă acordul şi susţinerea faţă de proiectul Legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și față de propunerea ca salariile pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din instituțiile și autoritățile publice locale să fie stabilite prin hotărâre a Consiliului Local, Consiliului Județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.


În ultimii 10 ani, o serie de noi competențe au fost transferate de la administrația centrală către cea locală, iar activitatea descentralizată este dusă la îndeplinire cu personal de cele mai multe ori mai prost plătit decât personalul care activează în instituții de nivel central și deconcentrate.


Conceptul de autonomie locală este reglementat expres în Carta europeană a autonomiei locale din 15.10.1985 și cuprinde dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice. Conform principiilor statuate de Cartă, competenţele atribuite autorităţilor administraţiei publice locale trebuie să fie, în mod normal, depline şi exclusive, iar autorităţile administraţiei publice locale trebuie să beneficieze, pe cât posibil, de libertatea de a adapta acţiunea lor la condiţiile locale.


Apreciem că această lege este primul pas făcut de Parlament pentru o descentralizare reală.
În cadrul politicii economice naţionale, autorităţile administraţiei publice locale au dreptul la resurse suficiente, de care pot dispune în mod liber în exercitarea atribuţiilor lor, iar resursele financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale trebuie să fie proporţionale cu competenţele prevăzute de constituţie sau de lege.


Față de aceste principii statuate de carta europeană a autonomiei locale și de faptul că municipiile și orașele sunt motorul de dezvoltare a țării, considerăm imperios necesar ca modul de stabilire a salariilor în administrația publică locală să fie atributul autorităților publice locale: consiliile județene și consiliile locale.


Această reglementare a salarizării în administrația publică locală va stimula autoritățile publice locale să își crească veniturile bugetare prin mărirea complexității serviciilor publice oferite persoanelor fizice și juridice și atragerea investițiilor locale. Pe de altă parte, municipalitățile au posibilitatea de a stabili salarii conforme cu realitățile economice locale, pentru a atrage în administrație personal performant.


Asociaţia Municipiilor din România susţine proiectul privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice care intră astăzi în dezbatere în plenul Senatului, cu amendamentele adoptate prin raportul Comisiei de muncă, familie şi protecţie socială.


În numele Comitetului Director al AMR,


Ilie Gavril Bolojan, Președinte Executiv
Gheorghe Falcă, Prim-vicepreşedinte, Președinte Sucursala AMR Vest
Ionuț Pucheanu, Președinte Sucursala AMR Sud-Est
Nicolae Barbu, Președinte Sucursala AMR Sud Muntenia
Cosmin Necula, Președinte Sucursala AMR Nord – Est
Emil Boc, Președinte Sucursala AMR Nord – Vest
Antal Arpad Andras, Președinte Sucursala AMR Centru
Aurel Popescu, Președinte Sucursala Sud-Vest Oltenia


Robert Sorin NEGOIȚĂ,
Președinte AMR