• AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  Asociaţia Municipiilor din România (AMR) este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, înfiinţată pentru sprijinirea şi reprezentarea intereselor autorităţilor locale, la nivel naţional şi internaţional. Cuprinde toate cele 103 municipii şi sectoarele Municipiului Bucureşti.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR este un partener instituţional implicat activ în relaţia cu autorităţile centrale, pentru elaborarea legislaţiei specifice autorităţilor locale, dar şi al confederaţilor sindicale naţionale reprezentative la nivelul funcţionarilor publici.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR Bruxelles este un birou de reprezentare pe lângă instituţiile Uniunii Europene. Rolul său este de a înlesni dialogul dintre municipiile membre şi instituţiile UE şi de a reprezenta interesul AMR în elaborarea şi implementarea politicilor Uniunii. AMR Bruxelles oferă, totodată, asistenţă membrilor Asociaţiei din delegaţia României la CoR al UE.

Comunicate de presa


AMR salută adoptarea Legii salarizării

Image 1
 

Asociaţia Municipiilor din România salută adoptarea, de către Camera Deputaţilor, for decizional, a Legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.Apreciem sprijinul deosebit acordat de doamna ministru Lia Olguța Vasilescu, precum și de senatorii și deputații care au analizat și ulterior au aprobat amendamentele AMR.

AMR îşi manifestă speranţa că, odată promulgată, legea va fi un pas important spre descentralizare, în sensul în care se prevede ca salariile pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din instituţiile şi autorităţile publice locale să fie stabilite prin hotărâri ale Consiliilor Locale, Consiliilor Judeţene, respectiv a CGMB.

Asociaţia Municipiilor din România şi-a declarat, încă de la început, susţinerea pentru această lege, argumentând prin faptul că reglementarea conceptului de autonomie locală se face expres în Carta europeană a autonomiei locale, publicată în 1985 la Strasbourg.Conform principiilor statuate de Cartă, competenţele atribuite autorităţilor administraţiei publice locale trebuie să fie, în mod normal, depline şi exclusive, iar autorităţile locale trebuie să beneficieze, de libertatea de a adapta acţiunea lor la condiţiile locale.

În egală măsură în cadrul politicii economice naţionale, APL au dreptul la resurse suficiente, de care pot dispune în mod liber în exercitarea atribuţiilor lor, iar resursele financiare ale APL trebuie să fie proporţionale cu competenţele prevăzute de constituţie sau de lege.

AMR consideră că reglementarea salarizării în APL va stimula autorităţile să îşi crească veniturile bugetare asigurând astfel performanța în serviciile oferite cetățenilor.#AMR