• AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  Asociaţia Municipiilor din România (AMR) este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, înfiinţată pentru sprijinirea şi reprezentarea intereselor autorităţilor locale, la nivel naţional şi internaţional. Cuprinde toate cele 103 municipii şi sectoarele Municipiului Bucureşti.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR este un partener instituţional implicat activ în relaţia cu autorităţile centrale, pentru elaborarea legislaţiei specifice autorităţilor locale, dar şi al confederaţilor sindicale naţionale reprezentative la nivelul funcţionarilor publici.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR Bruxelles este un birou de reprezentare pe lângă instituţiile Uniunii Europene. Rolul său este de a înlesni dialogul dintre municipiile membre şi instituţiile UE şi de a reprezenta interesul AMR în elaborarea şi implementarea politicilor Uniunii. AMR Bruxelles oferă, totodată, asistenţă membrilor Asociaţiei din delegaţia României la CoR al UE.

Comunicate de presa


AMR, la discuţiile pentru modificarea legii de organizare şi funcţionare a Curţii de Conturi

 

                     Asociaţia Municipiilor din România, invitată la  discuţiile pentru modificarea legii de organizare şi funcţionare a Curţii de Conturi.

Preşedintele Asociaţiei Municipiilor din România, domnul Robert Negoita, a participat, astăzi, 15 iunie, la dezbaterea organizată de Comisia Economică, de Industrii şi Servicii a Senatului, condusă de domnul senator Daniel Zamfir. Tema discuţiilor a constituit-o proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi. La discuţii au participat Preşedintele Curţii de Conturi, domnul Nicolae Văcăroiu, Preşedintele Autorităţii de Audit, din cadrul Curţii de Conturi, domnul Aron Ioan Popa, reprezentanţi ai Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti. Au mai fost prezenti senatori, membri ai comisiei, primari, domnul Constantin Mitache, Director General al AMR şi experti ai AMR.

 Proiectul supus atenţiei aduce o serie de reglementări referitoare la realizarea, de către Curtea de Conturi, a activităţii de îndrumare şi consiliere metodologică, astfel încât, legea şi procedurile referitoare  la administrarea şi utilizarea fondurilor publice să fie respectate întocmai. În egală măsură, proiectul prevede instituirea obligaţiei Curţii de Conturi de a lua în considerare şi de a utiliza rapoartele celorlalte organisme cu atribuţii de control, precum şi interpretările şi îndrumările date instituţiilor controlate de către alte autorităţi, în domeniile în care acestea au competenţă.

Toţi participanţii la discuţii au convenit că actuala lege a Curţii are nevoie de îmbunătăţiri, dar şi că sunt necesare modificări în definiţiile celor trei tipuri de audit, financiar, de performanţă, de conformitate. Astfel, aceste modificări ar racorda legislaţia din ţara noastră la standardele internaţionale de audit, pe de o parte, iar, pe de alta, ar aduce clarificări asupra unor aspecte care, în prezent, se regăsesc doar în Regulamentul aprobat de Plenul Curţii de Conturi şi nu într-un act normativ de nivel primar.

“Avem nevoie de o lege clară, care să nu permită abuzuri din partea auditorilor externi, dar care să ne ajute, pe noi, autorităţile locale să nu greşim. Nu puţine sunt situaţiile în care o autoritate ne transmite ceva, iar o alta, altceva. Avem cazuri clare în care, o instituţie ne-a transmis punct de vedere că este ok să facem ceva şi, peste un an, sau peste un timp, a venit Curtea de Conturi care a spus că nu am procedat corect, dar şi că nu ia în considerare opinia unei alte autorităţi centrale.  Aceste situaţii nu sunt corecte şi nu ajută în niciun fel la dezvoltarea locală, iar AMR insistă, de ceva timp, asupra faptului că autorităţile locale trebuie sprijinite şi sfătuite cum să procedeze pentru a nu greşi. „ a explicat Preşedintele AMR, domnul Robert Negoiţă.