• AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  Asociaţia Municipiilor din România (AMR) este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, înfiinţată pentru sprijinirea şi reprezentarea intereselor autorităţilor locale, la nivel naţional şi internaţional. Cuprinde toate cele 103 municipii şi sectoarele Municipiului Bucureşti.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR este un partener instituţional implicat activ în relaţia cu autorităţile centrale, pentru elaborarea legislaţiei specifice autorităţilor locale, dar şi al confederaţilor sindicale naţionale reprezentative la nivelul funcţionarilor publici.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR Bruxelles este un birou de reprezentare pe lângă instituţiile Uniunii Europene. Rolul său este de a înlesni dialogul dintre municipiile membre şi instituţiile UE şi de a reprezenta interesul AMR în elaborarea şi implementarea politicilor Uniunii. AMR Bruxelles oferă, totodată, asistenţă membrilor Asociaţiei din delegaţia României la CoR al UE.

Comunicate de presa


Ediția nr. 26 a Buletinului informativ al surselor de finanțare al surselor de finanțare

 Poza editia 26

Asociația Municipiilor din România a publicat Ediția nr. 26 a Buletinului informativ al surselor de finanțare al surselor de finanțare care oferă autorităților publice locale cele mai noi informații cu privire la programele și oportunitățile de finanţare prin fonduri europene.

 

Pentru a vizualiza varianta online a buletinului informativ, accesați aici
Pentru a vizualiza catalogul surselor de finanțare, accesați aici
 
 
 
Comisarul european Corina Creţu a aprobat modificarea Programului Operațional Regional 2014-2020 pentru a simplifica accesul beneficiarilor la fondurile europene
 
 
 
Comisia Europeană a adoptat joi, 31 august 2017, propunerea de modificare a Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020 pentru România. 
Comisarul european pentru politică regională, Corina Creţu, a declarat: "Modificările programului operațional vizează o serie de ajustări tehnice, menite a clarifica aspecte de eligibilitate în cadrul  unor axe prioritare, pentru a răspunde mai bine nevoilor beneficiarilor. Serviciile mele și eu, personal, am oferit și vom continua să oferim asistență autorităților române în cadrul unui exercițiu amplu de colaborare inter-instituțională, menit a simplifica procedurile și a accelera procesul de implementare pe teren."
 
În baza modificărilor agreate, de acum înainte vor fi posibile, de exemplu:
- parteneriate între autoritățile publice locale și alte instituții publice, pentru a se implica împreună în proiecte cu finanțare UE;
- co-finanțarea din fonduri europene a unei game mai largi de proiecte care vizează  mobilitatea urbană, inclusiv în ceea ce privește introducerea sau reintroducerea mijloacelor de transport public electrice;
- extinderea categoriilor de beneficiari eligibili pentru a accesa fonduri europene, astfel încât, în afara municipalităților, eligibile deja, și alte autorități locale, precum consiliile județene, vor putea gestiona proiecte cu finanțare europeană în domeniul transportului public urban; 
- extinderea categoriilor de unități de sănătate eligibile pentru finanțare, asigurând astfel un sistem de asistență medicală de urgență mai bine coordonat.

"Programul Operațional Regional va sprijini și parteneriatele și cooperarea între IMM-uri și organizațiile de transfer tehnologic, permițându-se astfel o mai bună exploatare a rezultatelor cercetărilor științifice prin transformarea lor în produse și servicii care vor putea intra pe piață, generând totodată creștere economică", a adăugat Corina Crețu.

Sursa: Reprezentanța Comisiei Europene în România
 
 


Dialog cu cetățenii al comisarului european Corina Crețu și al președintelui Comitetului Regiunilor Karl-Heinz Lambertz

Asociația Municipiilor din România, împreună cu Reprezentanța Comisiei Europene în România, are plăcerea de a vă invita la dialogul cu cetățenii susținut de dna Corina CREȚU, comisar european pentru politică regională, și de dl. Karl-Heinz LAMBERTZ, președintele Comitetului Regiunilor. 

Evenimentul va avea loc în data de 7 septembrie 2017, între orele 16.00 – 18.00, la ARCUB (str. Lipscani, nr. 84-90, București).

Pe parcursul evenimentului se vor discuta teme de actualitate de pe agenda Uniunii Europene și a României, accentul fiind pus pe Cartea Albă privind viitorul Europei și cele cinci scenarii pentru o Uniune Europeană cu 27 de state membre.

Vă informăm că evenimentul va fi deschis presei și transmis în direct on-line. Participarea în cadrul acestui eveniment presupune acordul dumneavoastră de a fi filmat/ă și fotografiat/ă.

Vă  invităm să vă înscrieți în pagina de mai jos, până cel târziu în data de 6 septembrie 2017 și să confirmați participarea la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/bucuresti-cretu-lambertz

 

Guvernul a modificat OUG nr. 40/2015 pentru a sprijini mai bine beneficiarii și a accelera, astfel, absorbția de fonduri europene
 
Guvernul a modificat, în ședința din data de 30 August 2017, Ordonanţa de Urgenţă nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.
Scopul modificării este accelerarea absorbției de fonduri europene prin facilitarea implementării proiectelor pe toate Programele Operaționale (Infrastructura Mare, Capital Uman, Competitivitate, Regional, Capacitate Administrativă).
Noile prevederi ale Ordonanței vizează, printre altele, următoarele:
- Lărgirea categoriilor de cheltuieli pentru care se poate aplica cererea de plată, astfel încât beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii să poată opta pentru plata salariilor, subvențiilor, burselor, premiilor și onorariilor și la cererea de plată, nu doar la cererea de prefinanțare sau rambursare.
- Flexibilizarea implementării proiectelor pentru operatorii regionali de apă și apă uzată. Astfel, sumele acordate operatorilor ca prefinanțare se deduc prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare transmise de aceştia până la cererea de rambursare finală. În acest fel, se vine în sprijinul operatorilor regionali pentru a implementa investițiile din proiecte fără a fi necesar ca aceștia să facă demersuri suplimentare pentru derularea proiectelor.
- O altă modificare prevede ca, pentru proiectele cu parteneri transnaționali - persoane juridice nerezidente care nu au sediu permanent pe teritoriul României - să se poată deschide cont în trezorerie prin împuternicit, pentru a putea utiliza cererea de plată (în plus față de cel al prefinanțării și/sau al rambursării).
Sursa: MDRAPFE

POCU: Două ghiduri care adresează problema cancerului mamar au fost publicate spre consultare!
 
AM POCU a publicat în consultare publică, două ghiduri aferente obiectivului specific 4.9. „Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii”, respectiv:
Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt cele care vizează derularea screeningului cancerului de sân în vederea depistării leziunilor mamare incipiente.
Regiunile de dezvoltare vizate prin apelul de proiecte sunt regiuni mai puțin dezvoltate: Nord Vest, Vest, Nord Est, Sud Est.
În funcție de nevoile persoanelor din grupul țintă, propunerile de proiecte vor putea include următoarele tipuri de activități eligibile:
 • Furnizarea de servicii de sănătate prin programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament al leziunilor mamare incipiente.
 • Activități de informare, educare, conştientizare a grupului țintă al serviciilor de screening al cancerului de sân.
Observaţiile și propunerile privind îmbunătățirea celor două Ghiduri pot fi transmise la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până la data de 15.09.2017.
 
Sursa: www.fonduri-ue.ro

POCU: A fost publicat în consultare Ghidul pentru apelul non-competitiv „România Start Up Nation”
 
Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, a publicat în consultare Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”România Start Up Nation” aferent Obiectivului specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.
Apelul de tip noncompetitiv finanțează acțiuni care vor sprijini activitățile care urmăresc încurajarea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea dezvoltării de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană cu un istoric de funcționare de până într-un an.
Vă rugăm să transmiteți observaţiile/propunerile dumneavoastră privind îmbunătățirea documentelor mai sus menţionate, la adresa de e-mail:  până la data de 15.09.2017.
Sursa: www.fonduri-ue.ro


POAT - varianta revizuită a Ghidului Solicitantului în consultare publică
 
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020), publică spre consultare versiunea revizuită a Ghidului Solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020.
Ghidul conține informații detaliate privind condițiile de eligibilitate a solicitanţilor și a cheltuielilor, modul de planificare a proiectelor și solicitare a finanţării, evaluarea şi selecţia proiectelor și pașii aferenți contractării proiectelor aprobate.
Revizuirea este necesară pentru integrarea modificărilor instituționale și legislative, precum şi pentru facilitarea procesului de pregătire şi depunere a cererilor de finanţare, elementul de noutate fiind reprezentat de faptul că depunerea proiectelor se va face prin intermediul aplicației MySMIS2014.
În completarea Ghidului Solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, a fost actualizat și documentul Orientări privind accesarea finanțărilor acordate în cadrul POAT 2014-2020, elaborat în vederea informării generale a potențialilor beneficiari, care este, de asemenea, publicat pentru consultare.
Ghidul Solicitantului pentru Programul Operaţional “Asistenţă Tehnică” 2014-2020, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2901/2016 va fi abrogat la momentul aprobării noului Ghid.
Propunerile şi observaţiile la Ghidul Solicitantului menționat mai sus pot fi transmise la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., până la data de 06.09.2017.

Sursa: MDRAPFE


Solicitări de clarificări pentru apelul de proiecte POCU/91/4/8/ - Etapa de evaluare tehnică și financiară

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că, începând cu data de 31 August 2017, vor primi prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificări de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte: POCU/91/4/8/Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical - ”Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate”.
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual, în termen de 3 zile lucrătoare, la solicitările primite, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

Sursa: www.fonduri-ue.ro


Corrigendum-ul nr.1 - "România profesională - Resurse umane competitive"
 
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE) a deschis în data de 28 august apelul de proiecte „POCU/227/3/8/Creșterea numărului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI” aferent Ghidului Solicitantului „România profesională — Resurse umane competitive”.
Pentru a veni în sprijinul potențialilor aplicanți, dar și ca urmare a solicitărilor primite de la aceștia cu privire la prevederile Ghidului Solicitantului Condiții Specifice - "România profesională - Resurse umane competitive", MDRAFPFE – AMPOCU publică Corrigendumul nr.1, prin care se aduc îmbunătățiri și explicații privind autorizările necesare la momentul depunerii unei cereri de finanțare, modul de calcul al contribuției proprii minime, algoritmul de calcul al capacității financiare, precum și actualizarea unor anexe în vederea corelării acestora cu prevederile Ghidului Solicitantului Condiții Specifice.
Documentele pot fi consultate la următoarul link:http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program

Sursa: www.fonduri-ue.ro

Ministrul Rovana Plumb s-a întâlnit  la Bruxelles, cu Comisarul European Marianne Thyssen

Doamna Rovana Plumb, ministru delegat pentru Fonduri Europene, s-a întâlnit cu doamna Marianne Thyssen, comisar european pentru Ocuparea Forței de Munca, Afaceri Sociale și Incluziune.

Dialogul a vizat consultări legate de stadiul implementării programelor finanțate din Fondul Social European (FSE) și Fondul de Ajutor European pentru cele mai Defavorizate Persoane (FEAD), dar si perspectivele politicii europene de coeziune.

În cadrul întrevederii, doamna comisar Thyssen a afirmat că „suntem deplin implicați în conturarea viitorului politicii de coeziune - cea mai importantă politică europeană de investiții, având un statut clar de furnizor de valoare adaugată europeană si care a determinat o creștere economică generală si totodata crearea de locuri de muncă în toate Statele Membre”.

În acelasi context, doamna ministru Plumb a anuntat că „se lucrează intens pentru deblocarea tuturor liniilor de finanțare din Programul Operațional Capital Uman, pentru a fi atinsa rata de absorbție stabilită prin Programul de Guvernare dar și pentru evitarea dezangajării de fonduri din anul 2018, în vederea atingerii rezultatelor în domenii importante precum sănătate, educație sau piața muncii”.

Comisarul Marianne Thyssen a felicitat România pentru măsurile de deblocare a liniilor de finanțare, precum și pentru implementarea costurilor simplificate în țara noastră, care vor avea un impact pozitiv pentru reducerea birocrației pentru beneficiari si pentru evitarea aplicării eventualelor corecții financiare.
La finalul întrevederii, doamna ministru Plumb a mulțumit doamnei Comisar Thyssen și serviciilor CE pentru sprijinul acordat, în vederea bunei implementări a programelor finanțate din FSE și a anunțat că în ceea ce privește Programul Operațioal Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) vor fi deschise, în septembrie, liniile de finanțare pentru ajutoare alimentare și produse de igienă personală, iar în luna octombrie programul de finanțare al trusourilor pentru nou-născuți.

Sursa: MDRAPFE


AMPOPAM - Model Studiu de Fezabilitate
 
În urma întâlniriilor cu potențialii beneficiari POPAM a fost solicitată publicarea pe site-ul www.ampeste.ro a unui model orientativ de Studiu de Fezabilitate conform HG nr.907/2016 pentru a facilita realizarea acestuia într-un mod cât mai corect.
Modelul de Studiu de Fezabilitate se regăsește la adresa:
http://ampeste.ro/popam-2014-2020/materiale-suport.htmlStimată doamnă Primar,
Stimate domnule Primar,
 
Vă rugăm să regăsiți mai jos ultima ediție a Buletinului informativ al surselor de finanțare care oferă autorităților publice locale cele mai noi informații cu privire la programele și oportunitățile de finanţare prin fonduri europene.
Pentru a vizualiza varianta online a buletinului informativ, accesați aici
Pentru a vizualiza catalogul surselor de finanțare, accesați aici
 
Comisarul european Corina Creţu a aprobat modificarea Programului Operațional Regional 2014-2020 pentru a simplifica accesul beneficiarilor la fondurile europene
 
Comisia Europeană a adoptat joi, 31 august 2017, propunerea de modificare a Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020 pentru România. 
Comisarul european pentru politică regională, Corina Creţu, a declarat: "Modificările programului operațional vizează o serie de ajustări tehnice, menite a clarifica aspecte de eligibilitate în cadrul  unor axe prioritare, pentru a răspunde mai bine nevoilor beneficiarilor. Serviciile mele și eu, personal, am oferit și vom continua să oferim asistență autorităților române în cadrul unui exercițiu amplu de colaborare inter-instituțională, menit a simplifica procedurile și a accelera procesul de implementare pe teren."
 
În baza modificărilor agreate, de acum înainte vor fi posibile, de exemplu:
- parteneriate între autoritățile publice locale și alte instituții publice, pentru a se implica împreună în proiecte cu finanțare UE;
- co-finanțarea din fonduri europene a unei game mai largi de proiecte care vizează  mobilitatea urbană, inclusiv în ceea ce privește introducerea sau reintroducerea mijloacelor de transport public electrice;
- extinderea categoriilor de beneficiari eligibili pentru a accesa fonduri europene, astfel încât, în afara municipalităților, eligibile deja, și alte autorități locale, precum consiliile județene, vor putea gestiona proiecte cu finanțare europeană în domeniul transportului public urban; 
- extinderea categoriilor de unități de sănătate eligibile pentru finanțare, asigurând astfel un sistem de asistență medicală de urgență mai bine coordonat.

"Programul Operațional Regional va sprijini și parteneriatele și cooperarea între IMM-uri și organizațiile de transfer tehnologic, permițându-se astfel o mai bună exploatare a rezultatelor cercetărilor științifice prin transformarea lor în produse și servicii care vor putea intra pe piață, generând totodată creștere economică", a adăugat Corina Crețu.

Sursa: Reprezentanța Comisiei Europene în România


Dialog cu cetățenii al comisarului european Corina Crețu și al președintelui Comitetului Regiunilor Karl-Heinz Lambertz

Asociația Municipiilor din România, împreună cu Reprezentanța Comisiei Europene în România, are plăcerea de a vă invita la dialogul cu cetățenii susținut de dna Corina CREȚU, comisar european pentru politică regională, și de dl. Karl-Heinz LAMBERTZ, președintele Comitetului Regiunilor. 

Evenimentul va avea loc în data de 7 septembrie 2017, între orele 16.00 – 18.00, la ARCUB (str. Lipscani, nr. 84-90, București).

Pe parcursul evenimentului se vor discuta teme de actualitate de pe agenda Uniunii Europene și a României, accentul fiind pus pe Cartea Albă privind viitorul Europei și cele cinci scenarii pentru o Uniune Europeană cu 27 de state membre.
 
Vă informăm că evenimentul va fi deschis presei și transmis în direct on-line. Participarea în cadrul acestui eveniment presupune acordul dumneavoastră de a fi filmat/ă și fotografiat/ă.
 
Vă  invităm să vă înscrieți în pagina de mai jos, până cel târziu în data de 6 septembrie 2017 și să confirmați participarea la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/bucuresti-cretu-lambertz
 

Guvernul a modificat OUG nr. 40/2015 pentru a sprijini mai bine beneficiarii și a accelera, astfel, absorbția de fonduri europene
 
Guvernul a modificat, în ședința din data de 30 August 2017, Ordonanţa de Urgenţă nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.
Scopul modificării este accelerarea absorbției de fonduri europene prin facilitarea implementării proiectelor pe toate Programele Operaționale (Infrastructura Mare, Capital Uman, Competitivitate, Regional, Capacitate Administrativă).
Noile prevederi ale Ordonanței vizează, printre altele, următoarele:
- Lărgirea categoriilor de cheltuieli pentru care se poate aplica cererea de plată, astfel încât beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii să poată opta pentru plata salariilor, subvențiilor, burselor, premiilor și onorariilor și la cererea de plată, nu doar la cererea de prefinanțare sau rambursare.
- Flexibilizarea implementării proiectelor pentru operatorii regionali de apă și apă uzată. Astfel, sumele acordate operatorilor ca prefinanțare se deduc prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare transmise de aceştia până la cererea de rambursare finală. În acest fel, se vine în sprijinul operatorilor regionali pentru a implementa investițiile din proiecte fără a fi necesar ca aceștia să facă demersuri suplimentare pentru derularea proiectelor.
- O altă modificare prevede ca, pentru proiectele cu parteneri transnaționali - persoane juridice nerezidente care nu au sediu permanent pe teritoriul României - să se poată deschide cont în trezorerie prin împuternicit, pentru a putea utiliza cererea de plată (în plus față de cel al prefinanțării și/sau al rambursării).
 
Sursa: MDRAPFE

POCU: Două ghiduri care adresează problema cancerului mamar au fost publicate spre consultare
 
AM POCU a publicat în consultare publică, două ghiduri aferente obiectivului specific 4.9. „Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii”, respectiv:
Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt cele care vizează derularea screeningului cancerului de sân în vederea depistării leziunilor mamare incipiente.
Regiunile de dezvoltare vizate prin apelul de proiecte sunt regiuni mai puțin dezvoltate: Nord Vest, Vest, Nord Est, Sud Est.
În funcție de nevoile persoanelor din grupul țintă, propunerile de proiecte vor putea include următoarele tipuri de activități eligibile:
 • Furnizarea de servicii de sănătate prin programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament al leziunilor mamare incipiente.
 • Activități de informare, educare, conştientizare a grupului țintă al serviciilor de screening al cancerului de sân.
Observaţiile și propunerile privind îmbunătățirea celor două Ghiduri pot fi transmise la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până la data de 15.09.2017.
 
Sursa: www.fonduri-ue.ro

POCU: A fost publicat în consultare Ghidul pentru apelul non-competitiv „România Start Up Nation”
 
Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, a publicat în consultare Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”România Start Up Nation” aferent Obiectivului specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.
Apelul de tip noncompetitiv finanțează acțiuni care vor sprijini activitățile care urmăresc încurajarea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea dezvoltării de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană cu un istoric de funcționare de până într-un an.
Vă rugăm să transmiteți observaţiile/propunerile dumneavoastră privind îmbunătățirea documentelor mai sus menţionate, la adresa de e-mail:  până la data de 15.09.2017.
 
Sursa: www.fonduri-ue.ro


POAT - varianta revizuită a Ghidului Solicitantului în consultare publică

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020), publică spre consultare versiunea revizuită a Ghidului Solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020.
Ghidul conține informații detaliate privind condițiile de eligibilitate a solicitanţilor și a cheltuielilor, modul de planificare a proiectelor și solicitare a finanţării, evaluarea şi selecţia proiectelor și pașii aferenți contractării proiectelor aprobate.
Revizuirea este necesară pentru integrarea modificărilor instituționale și legislative, precum şi pentru facilitarea procesului de pregătire şi depunere a cererilor de finanţare, elementul de noutate fiind reprezentat de faptul că depunerea proiectelor se va face prin intermediul aplicației MySMIS2014.
În completarea Ghidului Solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, a fost actualizat și documentul Orientări privind accesarea finanțărilor acordate în cadrul POAT 2014-2020, elaborat în vederea informării generale a potențialilor beneficiari, care este, de asemenea, publicat pentru consultare.
Ghidul Solicitantului pentru Programul Operaţional “Asistenţă Tehnică” 2014-2020, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2901/2016 va fi abrogat la momentul aprobării noului Ghid.
Propunerile şi observaţiile la Ghidul Solicitantului menționat mai sus pot fi transmise la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., până la data de 06.09.2017.

Sursa: MDRAPFE


Solicitări de clarificări pentru apelul de proiecte POCU/91/4/8/ - Etapa de evaluare tehnică și financiară

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că, începând cu data de 31 August 2017, vor primi prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificări de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte: POCU/91/4/8/Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical - ”Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate”.
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual, în termen de 3 zile lucrătoare, la solicitările primite, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

Sursa: www.fonduri-ue.ro


Corrigendum-ul nr.1 - "România profesională - Resurse umane competitive"
 
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE) a deschis în data de 28 august apelul de proiecte „POCU/227/3/8/Creșterea numărului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI” aferent Ghidului Solicitantului „România profesională — Resurse umane competitive”.
Pentru a veni în sprijinul potențialilor aplicanți, dar și ca urmare a solicitărilor primite de la aceștia cu privire la prevederile Ghidului Solicitantului Condiții Specifice - "România profesională - Resurse umane competitive", MDRAFPFE – AMPOCU publică Corrigendumul nr.1, prin care se aduc îmbunătățiri și explicații privind autorizările necesare la momentul depunerii unei cereri de finanțare, modul de calcul al contribuției proprii minime, algoritmul de calcul al capacității financiare, precum și actualizarea unor anexe în vederea corelării acestora cu prevederile Ghidului Solicitantului Condiții Specifice.
Documentele pot fi consultate la următoarul link:http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program

Sursa: www.fonduri-ue.ro

Ministrul Rovana Plumb s-a întâlnit  la Bruxelles, cu Comisarul European Marianne Thyssen

Doamna Rovana Plumb, ministru delegat pentru Fonduri Europene, s-a întâlnit cu doamna Marianne Thyssen, comisar european pentru Ocuparea Forței de Munca, Afaceri Sociale și Incluziune.

Dialogul a vizat consultări legate de stadiul implementării programelor finanțate din Fondul Social European (FSE) și Fondul de Ajutor European pentru cele mai Defavorizate Persoane (FEAD), dar si perspectivele politicii europene de coeziune.

În cadrul întrevederii, doamna comisar Thyssen a afirmat că „suntem deplin implicați în conturarea viitorului politicii de coeziune - cea mai importantă politică europeană de investiții, având un statut clar de furnizor de valoare adaugată europeană si care a determinat o creștere economică generală si totodata crearea de locuri de muncă în toate Statele Membre”.

În acelasi context, doamna ministru Plumb a anuntat că „se lucrează intens pentru deblocarea tuturor liniilor de finanțare din Programul Operațional Capital Uman, pentru a fi atinsa rata de absorbție stabilită prin Programul de Guvernare dar și pentru evitarea dezangajării de fonduri din anul 2018, în vederea atingerii rezultatelor în domenii importante precum sănătate, educație sau piața muncii”.

Comisarul Marianne Thyssen a felicitat România pentru măsurile de deblocare a liniilor de finanțare, precum și pentru implementarea costurilor simplificate în țara noastră, care vor avea un impact pozitiv pentru reducerea birocrației pentru beneficiari si pentru evitarea aplicării eventualelor corecții financiare.
La finalul întrevederii, doamna ministru Plumb a mulțumit doamnei Comisar Thyssen și serviciilor CE pentru sprijinul acordat, în vederea bunei implementări a programelor finanțate din FSE și a anunțat că în ceea ce privește Programul Operațioal Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) vor fi deschise, în septembrie, liniile de finanțare pentru ajutoare alimentare și produse de igienă personală, iar în luna octombrie programul de finanțare al trusourilor pentru nou-născuți.

Sursa: MDRAPFE


AMPOPAM - Model Studiu de Fezabilitate
 
În urma întâlniriilor cu potențialii beneficiari POPAM a fost solicitată publicarea pe site-ul www.ampeste.ro a unui model orientativ de Studiu de Fezabilitate conform HG nr.907/2016 pentru a facilita realizarea acestuia într-un mod cât mai corect.
Modelul de Studiu de Fezabilitate se regăsește la adresa:
 
Sursa: AMPOPAM