• AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  Asociaţia Municipiilor din România (AMR) este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, înfiinţată pentru sprijinirea şi reprezentarea intereselor autorităţilor locale, la nivel naţional şi internaţional. Cuprinde toate cele 103 municipii şi sectoarele Municipiului Bucureşti.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR este un partener instituţional implicat activ în relaţia cu autorităţile centrale, pentru elaborarea legislaţiei specifice autorităţilor locale, dar şi al confederaţilor sindicale naţionale reprezentative la nivelul funcţionarilor publici.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR Bruxelles este un birou de reprezentare pe lângă instituţiile Uniunii Europene. Rolul său este de a înlesni dialogul dintre municipiile membre şi instituţiile UE şi de a reprezenta interesul AMR în elaborarea şi implementarea politicilor Uniunii. AMR Bruxelles oferă, totodată, asistenţă membrilor Asociaţiei din delegaţia României la CoR al UE.

Comunicate de presa


Proiectul de raport al Președintelui AMR, pe programul COSME, aviz favorabil

finlanda 6
 

Președintele Asociației Municipiilor din România și al Delegației țării noastre la Comitetul European al Regiunilor, domnul Robert Sorin Negoiță, a susținut, astăzi, la Rovaniemi, în Finlanda, la întâlnirea Comisiei Econ din cadrul CoR, că implicarea activă a autorităților locale și regionale în susținerea mediului de afaceri și promovarea parteneriatului public privat, ar putea contribui la realizarea obiectivului pe termen lung de a asigura creștere economică durabilă, pe de o parte, și ocuparea forței de muncă, pe cealaltă parte.

„Trebuie să găsim căile de reducere a decalajelor dintre statele membre ale UE. Principala noastră preocupare din cursul elaborării avizului privind COSME a fost să cerem și mai multe atribuții și competențe pentru autorităţile locale şi regionale. Bunele practici implementate la nivel regional prin intermediul sprijinului UE vor contribui în continuare la atenuarea riscului de adâncire a decalajelor teritoriale, iar implicarea mai activă a autorităților locale și regionale în sprijinirea mediului de afaceri va duce la îmbunătățirea punerii în aplicare a programelor europene pentru IMM-uri”, a declarat domnul Robert Sorin Negoiță.

În calitate de raportor desemnat de Comitetul European al Regiunilor  pentru Programul COSME, program lansat de Comisia Europeană și gestionat de DG Grow, Președintele AMR a prezentat proiectul raportului „Viitorul programului COSME după 2020: perspectiva autorităților locale și regionale”. Proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi de membrii Comisiei, urmând ca avizul final să fie adoptat de către membrii CoR în cadrul sesiunii plenare a Comitetului Regiunilor din 31 ianuarie - 1 februarie 2018. Domnul Adrian Tebean, Primarul Orașului Cugir și membru al Delegației României la CoR, a fost desemnat raportor pe Pachetul privind achizițiile publice

Tot astăzi, Comisia ECON a aprobat propunerea Președintelui AMR ca viitoarea ședință externă a Comisiei să se desfășoare la București, în perioada 21-22 iunie 2018.

Comitetul European al Regiunilor este un organism alcătuit din 350 de membri – președinți de consilii regionale, primari sau reprezentanți aleși ai regiunilor și orașelor – din cele 28 de state membre ale UE. COSME este un program destinat îmbunătățirii competitivității întreprinderilor, cu accent special pe întreprinderile mici și mijlocii- IMM-uri.