• AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  Asociaţia Municipiilor din România (AMR) este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, înfiinţată pentru sprijinirea şi reprezentarea intereselor autorităţilor locale, la nivel naţional şi internaţional. Cuprinde toate cele 103 municipii şi sectoarele Municipiului Bucureşti.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR este un partener instituţional implicat activ în relaţia cu autorităţile centrale, pentru elaborarea legislaţiei specifice autorităţilor locale, dar şi al confederaţilor sindicale naţionale reprezentative la nivelul funcţionarilor publici.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR Bruxelles este un birou de reprezentare pe lângă instituţiile Uniunii Europene. Rolul său este de a înlesni dialogul dintre municipiile membre şi instituţiile UE şi de a reprezenta interesul AMR în elaborarea şi implementarea politicilor Uniunii. AMR Bruxelles oferă, totodată, asistenţă membrilor Asociaţiei din delegaţia României la CoR al UE.

Intalnire de Lucru


Sesiune de training „ Bune practici pentru optimizarea resurselor umane în municipalitățile din România "

4

În perioada 22 – 24 noiembrie 2017, la București, Asociația Municipiilor din România organizează sesiunea de training  „ Bune practici pentru optimizarea resurselor umane în municipalitățile din România ".

Sesiunea de training,  susținută de experții PricewaterhouseCoopers Tax Advisors & Accountants, în baza unui contract de prestări servicii, se adresează directoriilor / șefilor de servicii, ai direcțiilor / serviciilor de resurse umane din cadrul municipiilor din România și se va derula pe parcursul a 3 zile, având următoarele teme:

 • Analiza organizaţională şi dimensionarea forţei de muncă.

 • Analiza şi îmbunătăţirea sistemului de remunerare, în limitele cadrului legal existent.

 • Analiza şi îmbunătăţirea sistemului de evaluare a performanţei, în limitele cadrului legal existent (incluzând identificarea indicatorilor de performanţă adecvaţi, utilizarea evaluării competenţelor şi definirea unui proces de evaluare pe baza bunelor practici).

Prin acest program de training, Asociația Municipiilor din România își propune să sprijine municipalitățile din România, în vederea creșterii eficienței resurselor umane de la nivel local.