• AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  Asociaţia Municipiilor din România (AMR) este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, înfiinţată pentru sprijinirea şi reprezentarea intereselor autorităţilor locale, la nivel naţional şi internaţional. Cuprinde toate cele 103 municipii şi sectoarele Municipiului Bucureşti.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR este un partener instituţional implicat activ în relaţia cu autorităţile centrale, pentru elaborarea legislaţiei specifice autorităţilor locale, dar şi al confederaţilor sindicale naţionale reprezentative la nivelul funcţionarilor publici.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR Bruxelles este un birou de reprezentare pe lângă instituţiile Uniunii Europene. Rolul său este de a înlesni dialogul dintre municipiile membre şi instituţiile UE şi de a reprezenta interesul AMR în elaborarea şi implementarea politicilor Uniunii. AMR Bruxelles oferă, totodată, asistenţă membrilor Asociaţiei din delegaţia României la CoR al UE.

Intalnire de Lucru


Intâlnire cu tema “ Modificările legislației în domeniul achizitiilor publice “

AMR1
 

La inițiativa Presedintelui AMR , dl Robert Negoiță, vineri, 2 februarie 2018, la Sediul AMR a avut loc o întâlnire cu tema “ Modificările legislației în domeniul achizitiilor publice “.

Au participat : Președintele ANAP, dl Bogdan Pușcaș, Președintele Autorității de Audit din cadrul Curții de Conturi a României, dl Daniel Vlădescu , dl Victor Moraru - Președintele Consiliului Județean Ialomița, dl Cristi Misăilă - Primarul Municipiului Focșani, dl Ion Dragomir - Viceprimarul Municipiului Giurgiu, dl Dumitru Babu - Viceprimarul Municipiului Constanța, dar si peste 70 de directori si sefi de servicii din cadrul departamentelor de achiziții și investiții din primăriile de municipii și consiliile județene.

Au fost dezbateri privind modificările necesare pe pachetul de legi care reglementează achizițiile publice, ca urmare a intrării în vigoare, la data de 22 decembrie 2017, a Ordonanţei de urgenţă nr. 107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice. Acest act modifică Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii și Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac.

De asemenea, la data de 15 martie 2018, va intra în vigoare Ordonanţa de urgenţă nr. 98/2017 privind funcţia de control ex-ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, act normativ cu implicații majore privind modul de derulare în viitor a relației ANAP-autorități contractante.

Primarii de municipii și-au exprimat opiniile conform cărora ,absorbția fondurilor europene ține de procedura de achiziții publice care de multe ori este una extrem de contestată și prelungită pe o perioadă de timp de câteva luni, ducând astfel fie la întârzieri substanțiale, fie la pierderea unor proiecte.Dl Bogdan Pușcaș a prezentat modificările legislative apărute de curând, dar și ceea ce urmează să se întâmple referitor la modificarea OUG 107/2017 și la o nouă ordonanță de urgență.La rândul lor, specialiștii prezenți la întâlnire au prezentat foarte multe spete , unele dintre acestea au fost clarificate, altele au rămas în dezbatere.

Ca urmare a acestei reuniuni, dl Bogdan Pușcaș a preluat o mare parte dintre propunerile reprezentanților AMR si UNCJR , iar în următoarele două săptămâni, primăriile de municipii si CJ vor transmite către AMR, puncte de vedere concrete, pe textul de lege, astfel încât conducerea AMR să poată face intervenții atât în procedură guvernamentală pe noul proiect de OUG, cât și în cadrul dezbaterilor parlamentare pe OUG 107/2017.