• AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  Asociaţia Municipiilor din România (AMR) este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, înfiinţată pentru sprijinirea şi reprezentarea intereselor autorităţilor locale, la nivel naţional şi internaţional. Cuprinde toate cele 103 municipii şi sectoarele Municipiului Bucureşti.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR este un partener instituţional implicat activ în relaţia cu autorităţile centrale, pentru elaborarea legislaţiei specifice autorităţilor locale, dar şi al confederaţilor sindicale naţionale reprezentative la nivelul funcţionarilor publici.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR Bruxelles este un birou de reprezentare pe lângă instituţiile Uniunii Europene. Rolul său este de a înlesni dialogul dintre municipiile membre şi instituţiile UE şi de a reprezenta interesul AMR în elaborarea şi implementarea politicilor Uniunii. AMR Bruxelles oferă, totodată, asistenţă membrilor Asociaţiei din delegaţia României la CoR al UE.

Intalnire de Lucru


Delegația României, învitație pentru autoritățile locale estoniene

2
 

Cea de-a doua zi a vizitei de lucru în Estonia a prilejuit întâlnirea delegației Asociației Municipiilor din România, condusă de Președintele său, domnul Robert Sorin Negoiță, cu primarii estonieni.

Partea română a prezentat direcțiile de acțiune ale municipiilor din țara noastră și a explicat obiectivele pe care le urmărește în cadrul acestei vizite: analiza procesului de digitalizare care, în Estonia, este extrem de avansat, și dobândirea informațiilor necesare pentru implementarea modelelor de bune practici pentru eficientizarea actului administrativ. Președintele AMR a lansat invitația membrilor Asociației Municipiilor din Estonia de a vizita municipiile din România, dar și de a stabili și consolida, bilateral, contacte și schimburi de experiență, inclusiv la nivel asociativ. Membrii celor două delegații au convenit să se reîntâlnească la discuții în cadrul vizitei ce va avea loc în România, cu mențiunea că, până în acel moment, cooperarea să se intensifice și prin materializarea unor acțiuni de înfrățire. În aceeași zi, delegația țării noastre a purtat discuții cu reprezentanții companiilor ce activează în sfera serviciilor publice. S-a discutat despre utilitatea unui tichet unic valabil pentru transportul public în întreaga țară și de posibilitatea extinderii la sistemul de parcări, inclusiv pentru transportul de mărfuri. Ținând cont de faptul că, în Estonia, clima este una mai rece decât în România, discuțiile s-au îndreptat și spre soluțiile pe care estonienii le implementează în cadrul anvelopării termice. În egală măsură, referitor la problema gestionării deșeurilor, s-au evidențiat soluțiile implementate în Estonia pentru o mai bună colectare: cointeresarea cetățenilor s-a realizat atât prin măsuri de constrângere, cât și prin măsuri de stimulare, prin recompense.

Un moment important al zilei l-a constituit întâlnirea cu reprezentanții Agenției de Investiții din Estonia. Este vorba de instituția care integrează acțiunile de promovare a inițiativelor de cooperare economică a firmelor estoniene cu parteneri din întreaga lume. S-a pus accent, în cadrul dezbaterilor, pe faptul că implementarea digitalizării pentru procedurile de inființare a firmelor și a tranzacțiilor, în general, reprezintă un atuu important pentru mediul economic din Estonia. De asemenea, formatul de planificare în timp a trecerii la punctele vamale favorizează și accelerează schimburile. În mod evident, întreg sistemul beneficiază de expertiza și consilierea unui sistem universitar diversificat și eficient, axat pe nevoile ce reies din piața muncii.

La E- gouvernance Academy, delegația AMR a fost întâmpinată de Directorul Adjunct, domnul Hannes Ansok. Domnia sa a făcut o prezentare a metodelor de consultanță privind bunele practici de e-guvernare, e-democrație și dezvoltarea societății informaționale.