• AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  Asociaţia Municipiilor din România (AMR) este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, înfiinţată pentru sprijinirea şi reprezentarea intereselor autorităţilor locale, la nivel naţional şi internaţional. Cuprinde toate cele 103 municipii şi sectoarele Municipiului Bucureşti.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR este un partener instituţional implicat activ în relaţia cu autorităţile centrale, pentru elaborarea legislaţiei specifice autorităţilor locale, dar şi al confederaţilor sindicale naţionale reprezentative la nivelul funcţionarilor publici.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR Bruxelles este un birou de reprezentare pe lângă instituţiile Uniunii Europene. Rolul său este de a înlesni dialogul dintre municipiile membre şi instituţiile UE şi de a reprezenta interesul AMR în elaborarea şi implementarea politicilor Uniunii. AMR Bruxelles oferă, totodată, asistenţă membrilor Asociaţiei din delegaţia României la CoR al UE.

Intalnire de Lucru


Robert Negoita si Excelenta Sa Gerhard Reiweger, Ambasadorul Austriei la Bucureşti

 • Home Switcher Article 1
 • Home Switcher Article 2
 • Home Switcher Article 3
 • Home Switcher Article 1
 • Home Switcher Article 2
 • Home Switcher Article 3

În cadrul întrevederii au fost identificate oportunităţi privind derularea unor colaborări între administraţiile locale din România şi cele din Austria, asumându-ne astfel responsabilitatea dezvoltării economice şi sociale a macro-regiunii dunărene, prin consolidarea în regiune a politicilor şi legislaţiei UE.

AMR consideră că administrația publică locală din Austria este un model fiabil, demn de urmat în eforturile noastre de eficientizare a mecanismelor administrative și de combatere a corupției. AMR este preocupată în mod constant atât de problematica legislației deficitare, cu prevederi antagonice și ambigue care îngreunează activitatea curentă a primăriilor, cât și de armonizarea activității, a competențelor și a salarizării personalului raportat la administrația centrală dar și la alte unități administrativ – teritoriale din România.

Totodată, Asociaţia Municipiilor din România salută propunerea Excelenţei Sale Gerhard Reiweger de organizare a schimburilor de specialiști și derularea unor traininguri destinate diferitelor grupuri profesionale cu competențe în administrația locală, care se vor desfășura atât în România cât și în Austria, cu stabilirea ulterioară a coordonatelor tehnice și a implicării părților, la nivel de specialiști și tematici abordate.

De asemenea, AMR apreciază ca fiind foarte importantă consilierea și implicarea Excelenţei Sale pentru stabilirea unei întâlniri cu factorii decizionali din structurile asociative ale autoritatilor publice locale din Austria in perioada urmatoare, pentru înțelegerea corectă și detaliată a tuturor factorilor care asigură succesul administrației publice din Austria, astfel încât primarii din România să îşi însușească cât mai mult din experiența Austriei în ceea ce privește:

 • Sistemul de achizitii publice
 • Sistemul educational
 • Transportul in comun
 • Salarizarea in administratia publica locala
 • Managementul deseurilor
 • Sistemul de legiferare. Departamentul care verifică conformitatea legilor - mod de lucru
 • Instituțiile de control si îndrumare/consultanță. Modul de lucru al Curții de Conturi din Austria

La acest schimb de experiență vor fi invitaţi să participe reprezentanți ai Parlamentului României, membrii ai Asociației Municipiilor din România, susținătorii demersurilor AMR pentru eficientizarea administației locale și a calității actului administrativ.