• AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  Asociaţia Municipiilor din România (AMR) este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, înfiinţată pentru sprijinirea şi reprezentarea intereselor autorităţilor locale, la nivel naţional şi internaţional. Cuprinde toate cele 103 municipii şi sectoarele Municipiului Bucureşti.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR este un partener instituţional implicat activ în relaţia cu autorităţile centrale, pentru elaborarea legislaţiei specifice autorităţilor locale, dar şi al confederaţilor sindicale naţionale reprezentative la nivelul funcţionarilor publici.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR Bruxelles este un birou de reprezentare pe lângă instituţiile Uniunii Europene. Rolul său este de a înlesni dialogul dintre municipiile membre şi instituţiile UE şi de a reprezenta interesul AMR în elaborarea şi implementarea politicilor Uniunii. AMR Bruxelles oferă, totodată, asistenţă membrilor Asociaţiei din delegaţia României la CoR al UE.

Noutati


Workshop regional, 11 – 12 aprilie 2019 - Arad

Arad 6
 

În perioada 11 – 12 aprilie 2019, la Arad, personalul autorităților publice locale din cadrul municipiilor din regiunea Vest participă la Workshop regional „Medierea - soluție alternativă în litigiile dintre cetățean și administrația publică”, organizat de AMR, în parteneriat cu Institutul pentru Politici Publice și Asociația Pro Medierea, în cadrul proiectului : „INFO-MEDIERE - relație eficientă administrație - cetățean folosind alternativa amiabilă și accesibilă a medierii în soluționarea litigiilor”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

Lucrările Workshop-ului au fost deschide de domnul Gheorghe Falcă, primarul municipiului Arad și Prim-vicepreședinte AMR: „În prezent, sistemul administrativ este rigid și funcționarul nu are curajul de a semna o mediere din cauza temerii legate de impunerea unui prejudiciu. Legislația trebuie îmbunătățită în această privință. Trebuie să conștientizăm necesitatea medierii. Din acest punct de vedere, educația este foarte importantă - negocierea, medierea, compromisul sunt concepte care ar trebui predate la școală”, a declarat dl. Gheorghe Falcă.

Primarul municipiului Arad a detaliat și cazul celebru al parcărilor din Arad, care s-a rezolvat prin mediere. „Dorim sa încurajăm cât mai multe primării să urmeze acest exemplu și să accepte medierea ca soluție alternativă. Rămânem receptivi la orice experiență legată de aplicarea medierii în litigiile dintre cetățean și administrația publică locală.”

Workshop-ul are ca teme principale de discuție:
• Principiile și avantajele aplicării medierii într-un litigiu dintre administrația publică și cetățeni.
• Tipologia conflictelor în care medierea poate fi aplicată.
• Provocări și soluții pentru ca medierea să funcționeze.

Practica medierii – rezolvarea amiabilă a litigiilor este insuficient cunoscută în România, iar proiectul își asumă rolul de creștere a nivelului de informare, în societatea românească, pe această temă.