• AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  Asociaţia Municipiilor din România (AMR) este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, înfiinţată pentru sprijinirea şi reprezentarea intereselor autorităţilor locale, la nivel naţional şi internaţional. Cuprinde toate cele 103 municipii şi sectoarele Municipiului Bucureşti.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR este un partener instituţional implicat activ în relaţia cu autorităţile centrale, pentru elaborarea legislaţiei specifice autorităţilor locale, dar şi al confederaţilor sindicale naţionale reprezentative la nivelul funcţionarilor publici.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR Bruxelles este un birou de reprezentare pe lângă instituţiile Uniunii Europene. Rolul său este de a înlesni dialogul dintre municipiile membre şi instituţiile UE şi de a reprezenta interesul AMR în elaborarea şi implementarea politicilor Uniunii. AMR Bruxelles oferă, totodată, asistenţă membrilor Asociaţiei din delegaţia României la CoR al UE.

Noutati


Comitetul European al Regiunilor: intervenție alături de Elisa Ferreira, comisar european pentru Coeziune și reforme, în cadrul celei de a 142-a Sesiune plenară a Comitetului Regiunilor

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca a intervenit în cadrul dezbaterii cu tema „Unirea forțelor în vederea lansării și implementării noilor programe din cadrul Politicii de Coeziune, în sinergie cu toate instrumentele de redresare”. "Cu această ocazie, am subliniat necesitatea adoptării cât mai urgent cu putință a noilor programe parte din Politica de coeziune, care vor crește încrederea cetățenilor în forța Uniunii Europene, dar și importanța faptului că autoritățile locale își pot exprima viziunea, direct la nivel european, în ceea ce privește elaborarea programelor de finanțare. Planul de coeziune reprezintă un program eficient per total. Am dat exemplul orașului nostru unde, pentru fiecare euro investit de la bugetul local am reușit să atragem 2,5 euro din fonduri europene, cu investiții de peste 100 milioane euro în transportul în comun". De asemenea, Emil Boc a transmis o propunere concretă, care ar avea impact direct asupra proiectelor ce vizează dezvoltarea zonelor verzi ale municipiului și programul de investiții Clujul Verde.

Totodata a propus modificarea cuantumului stabilit prin art. 58. lit b) a Propunerii de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a unor dispoziții comune privind fondurile ESIF (fondurile structurale și de investiții europene), în sensul creșterii valorii eligibile a costurilor cu achiziția de terenuri neconstruite sau construite, la cel puțin 20% din cheltuielile totale eligibile ale operațiunii în cauză. Având în vedere faptul că în raza teritorială a orașelor medii și mari nu mai există terenuri generoase în proprietate publică, este nevoie de exproprieri / achiziții de terenuri pentru a realiza parcuri și spații verzi coerente și integrate în țesutul urban.

"Finalmente, am subliniat să avem grijă la flexibilitatea și integrarea fondurilor și să luăm în considerare regula „one IN/one OUT” (la fiecare nouă regulă introdusă, una existentă să fie scoasă pentru evitarea creșterii birocrației)."