• AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  Asociaţia Municipiilor din România (AMR) este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, înfiinţată pentru sprijinirea şi reprezentarea intereselor autorităţilor locale, la nivel naţional şi internaţional. Cuprinde toate cele 103 municipii şi sectoarele Municipiului Bucureşti.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR este un partener instituţional implicat activ în relaţia cu autorităţile centrale, pentru elaborarea legislaţiei specifice autorităţilor locale, dar şi al confederaţilor sindicale naţionale reprezentative la nivelul funcţionarilor publici.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR Bruxelles este un birou de reprezentare pe lângă instituţiile Uniunii Europene. Rolul său este de a înlesni dialogul dintre municipiile membre şi instituţiile UE şi de a reprezenta interesul AMR în elaborarea şi implementarea politicilor Uniunii. AMR Bruxelles oferă, totodată, asistenţă membrilor Asociaţiei din delegaţia României la CoR al UE.

Noutati


Emil Boc - a prezentat la CoR Raportul cu privire la Spațiul European al Educației

Până în 2025 Uniunea Europeană propune realizarea Spațiului European al Educației. Utilizarea fondurilor europene, stabilirea unor indicatori educaționali măsurabili precum colaborarea între nivelul european, pe de o parte, și nivelul național /local, pe de altă parte, sunt factori esențiali în vederea realizării Spațiului European al Educației.

Educația reprezintă elementul cheie pentru consolidarea unei societăți democratice, pentru combaterea intoleranței și a atitudinilor extremiste.
În calitate de raportor pentru educație, Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, a prezentat în cadrul Comitetului European al Regiunilor - Comitetul SEDEC (Comisia pentru Politica Socială, Educație, Ocuparea Forței de muncă, Cercetare și Cultură) raportul cu privire la Spațiul European al Educației. 

Emil Boc a reiterat, cu această ocazie, importanța primordială a educației în ecuația viitorului Europei.

 
Spațiul European al Educației (European Education Area) este cheia pentru slujbe mai bune și mai bine plătite în Uniunea Europeană, pentru tranziția verde și digitală pe care toate orașele ar trebui să o adopte, dar și pentru a potența identitatea Europeană, pentru a crește toleranța cetățenilor europeni și pentru a crea o Europă unită.
EEA(European Education Area) se va dezvolta pe marginea a șase dimensiuni, care reprezintă viziunea Uniunii Europene pentru viitorul educației:
- Calitate în educație și formare
- Incluziunea și egalitatea de gen
- Tranziția verde și digitală
- Profesori și formatori
- Educație superioară
- Dimensiunea geopolitică
"Această inițiativă urmărește creșterea calității procesului educațional și atingerea unor obiective cheie precum: consolidarea rezultatelor educaționale, promovarea valorilor comune și facilitarea recunoașterii reciproce peste granițe a diplomelor obținute de elevii și studenții europeni.
Cred cu tărie că pentru a avea cu adevărat succes, European Education Area are nevoie de sprijin mai ales la nivel european și local, și sigur, regional și național, în spiritul principiului subsidiarității. În acest sens, fondurile sunt esențiale și este necesar ca toate instituțiile să își sincronizeze eforturile pentru a dezvolta dimensiunea educației la nivel european.
Îi mulțumesc domnului profesor Călin Hințea, decanul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității Babeș-Bolyai pentru contribuția adusă acestui raport." (Emil Boc, primarul municipiului Cuj-Napoca)