• AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  Asociaţia Municipiilor din România (AMR) este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, înfiinţată pentru sprijinirea şi reprezentarea intereselor autorităţilor locale, la nivel naţional şi internaţional. Cuprinde toate cele 103 municipii şi sectoarele Municipiului Bucureşti.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR este un partener instituţional implicat activ în relaţia cu autorităţile centrale, pentru elaborarea legislaţiei specifice autorităţilor locale, dar şi al confederaţilor sindicale naţionale reprezentative la nivelul funcţionarilor publici.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR Bruxelles este un birou de reprezentare pe lângă instituţiile Uniunii Europene. Rolul său este de a înlesni dialogul dintre municipiile membre şi instituţiile UE şi de a reprezenta interesul AMR în elaborarea şi implementarea politicilor Uniunii. AMR Bruxelles oferă, totodată, asistenţă membrilor Asociaţiei din delegaţia României la CoR al UE.

Noutati


Proiectul: ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI ȘI CALITĂȚII SERVICIILOR PENTRU CETĂȚENI - O ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ TRANSPARENTĂ ȘI RESPONSABILĂ

   Proiectul: ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI ȘI CALITĂȚII SERVICIILOR PENTRU CETĂȚENI - O ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ TRANSPARENTĂ ȘI RESPONSABILĂ (https://e-tic.ro/despre-proiect/), beneficiază de un grant oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene, în cadrul Programului Dezvoltare locală și se află în curs de implementare de către Asociația Comunelor din România, Asociația Autorităților Locale și Regionale din Norvegia, KS și Asociația Municipiilor din România până în luna septembrie 2022.

    În perioada 18-21 aprilie 2021, are loc în municipiul Botoșani prima sesiune de formare dintr-o serie de 41 sesiuni județene planificate în cadrul proiectului, aflate în responsabilitatea AMR, activități dedicate aleșilor locali, funcționarilor publici și consilierilor de etică din municipiile Botoșani și Dorohoi.
   Luni, 19 aprilie 2021, dl. Cosmin Ionuț Andrei - Primarul Municipiului Botoșani a adresat participanților un cuvânt de bun venit și a exprimat interesul față de cele patru tematici integritate, transparență decizională, incompatibilități și conflict de interese. Totodată, domnul primar a confirmat susținerea activităților proiectului pe parcursul desfășurării acestuia.
   Doamna formator Cristina Burchea de la Primăria Municipiului Sibiu a susținut prezentări, în colaborare cu domnul Adrian Moraru, expert pe transparență din echipa de proiect AMR, care a intervenit cu noțiuni generale și exemple aplicate la nivelul administrației publice pe subiectele specifice proiectului.
    Urmare sesiunilor de formare reprezentanții municipiilor participante vor avea posibilitatea de diseminare a informațiilor dobândite, la nivelul primăriei și al Consiliului Local pe care le reprezintă.

Notă: AMR are în organizare în perioada aprilie-octombrie 2021 primele 20 de sesiuni de formare județene gratuite (din totalul de 41 sesiuni), planificate în scopul creșterii gradului de conștientizare a reprezentanților municipiilor cu privire la aspecte ce țin de integritate, transparență decizională, incompatibilități și conflict de interese.