Intalnire de Lucru


Mecanisme de profesionalizare a procesului decizional de la nivel local

Astăzi, la București, a avut loc Conferința „Mecanisme de profesionalizare a procesului decizional de la nivel local”, organizată în cadrul proiectului „Politici publice locale – un element fundamental pentru creșterea calității procesului decizional la nivelul administrației publice locale”,, proiect implementat de Institutul pentru Politici Publice (IPP), în parteneriat cu Asociația Municipiilor din România (AMR). Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

În cadrul conferinței, la care au participat aproximativ 100 de persoane, personal din cadrul autorităților publice locale și societății civile, au fost dezbătute rezultatele activităților proiectului și a fost prezentată propunerea de politică publică a Institutului pentru Politici Publice (IPP) și a Asociației Municipiilor din România (AMR) formulată în scopul îmbunătățirii mecanismelor decizionale locale prin introducerea abordării de tip politică publică la nivel local.

Dezbaterile Conferinței au fost deschise de dl. Lucian Micu, primarul municipiului Roman: „În momentul în care ne prezentăm în fața cetățenilor avem un program și trebuie să depunem toate eforturile să ducem la îndeplinire acel program. Pentru întărirea procesului decizional de la nivel local, nu este suficientă această evaluare din 4 în 4 ani, o dată cu alegerile locale, pentru că niște măsuri luate greșit pe parcursul celor 4 ani necesită o perioadă dublă de timp de remediere. Din acest motiv este foarte important ca procesul de consultare publică să fie un proces real și să facem toate demersurile pentru a implica cât mai mult cetățenii în procesul decizional. Mandatul meu se bazează pe principiul transparenței decizionale și a implicării cetățenilor în stabilirea priorităților.”

Pentru îmbunătățirea relației dintre cetățeni și autoritatea locală, Municipiul Roman derulează două proiecte – ”Să ne ascultăm – proiect de consultare publică” și ”Romașcanii decid – evaluarea satisfacției cetățenilor și implicarea acestora în procesul decizional”, proiecte pentru care Municipiul Roman a fost premiat atât la nivel național cât și european.

Discuțiile au continuat cu prezentarea experienței autorităților publice locale și organizaţiilor neguvernamentale locale, care au beneficiat de asistență tehnică în cadrul proiectului în vederea dezvoltării de propuneri alternative de politici publice pe probleme de interes local.