International Communal Network - ICNW

AMR este partener în cadrul proiectului “International Communal Network” - ICNW iniţiat de Asociaţia Municipalităţilor din Austria şi finanţat în cadrul programului INTERREG IIIC al Comunităţii Europene.

Proiectul a fost lansat pe data de 26 Aprilie 2004 la Klosterneuburg (Austria) în cadrul primei întâlniri a grupului de lucru ICNW la care au participat preşedintele Asociaţiei Municipalităţilor din Austria d-l Helmut Modlhammer, preşedinţii celor 8 regiuni din Austria, reprezentanţi ai Ministrului Afacerilor Externe şi Ministerului Economiei şi Muncii din Austria şi reprezentanţi ai celor 22 parteneri in proiect din 13 ţări europene.

Scopul proiectului este de a crea o platformă pentru cooperare şi schimb de bune practici ICNWeb în cadrul site-ului www.icnw.org. Beneficiarii proiectului sunt peste 9.000 de municipalităţi care vor benefica de know how-ul proiectului.

Proiectul are trei componente majore:

  • Dezvoltarea de strategii la nivelul municipalităţilor şi planificarea teritoriului - C3;
  • Infrastructura locală la nivelul municipalităţilor - C4 ;
  • Dezvoltarea economică a municipalităţilor - C5.

Rezultatele aşteptate prin proiect sunt îmbunătăţirea cunoştinţelor participanţilor şi transferul de know-how către municipalităţile pe care le reprezintă, identificarea unor soluţii la probleme de interes comun pentru parteneri, cooperarea pe termen lung între municipalităţile din Europa şi cooperarea cu sectorul privat.

În cadrul proiectului AMR a participat la următoarele întâlniri de lucru :

  • Întâlnirea comitetului de lucru executiv, 26-27 aprilie 2004 - Klosterneuburg(Austria);
  • Întâlnirea de lucru C5, 23-24 iunie 2004, Sand in Taufers(Italia);
  • Întâlnirea de lucru C3, 31 Mai - 01 Iulie 2004, Gallores(Spania);
  • Întâlnirea de lucru C4, 29 septembrie – 01 octombrie 2004, Styria şi Carinthia (Austria);
  • Întâlnirea de lucru C3, 17-19 februarie 2005, Badajoz (Spania).