Studiu comparativ al asociaţiilor naţionale de autorităţi locale şi regionale din Europa

Proiectul finanţat de Open Society Institute din Budapesta care a pornit de la o iniţiativă ambiţioasă de a identifica principalele similitudini şi diferenţe între asociaţiile de autorităţi locale şi regionale din Europa, cu privire la organizarea internă, management, participarea la reţele, adeziunea ca membru la structuri internaţionale, programe, proiecte şi activităţi derulate. Având ca bază aceste premise proiectul intitulat “Studiu comparativ al asociaţiilor de autorităţi locale şi regionale a realizat o analiză comparativă asociaţiilor de autorităţi locale şi regionale din Europa.

 Pornind de la strategia europeană de accentuare a rolului societăţii informaţionale, proiectul a creat un portal www.lgassociations.info care va ajuta la promovarea pe scară largă a informaţiilor despre asociaţiile de autorităţi locale şi regionale din Europa.      

Rezultatele studiului sunt publicate pe site, astfel încât să se asigure sustenabilitatea proiectului şi posibilitatea de reînnoire prezentărilor de către fiecare asociaţie care a participat voluntar la proiect. Reţelele şi participarea la acestea sunt mijloace care facilitează dezvoltarea organizaţională, crearea unui mediu de cunoaştere şi o mai bună reprezentare a intereselor organizaţiilor la nivel naţional şi european. Pe de altă parte cooperarea bilaterală între asociaţii poate constitui baza dezvoltării unor proiecte inovative mai eficient şi utilizând mai bine resursele fiecărei organizaţii.  

Versiunea on-line şi broşura care va fi printată reprezintă un suport important pentru asociaţiile de autorităţi locale şi regionale deoarecre prezintă informaţii despre structura organizaţională, organele de decizie, servicii oferite membrilor, activităţi de lobby, relaţia cu guvernele centrale, actvităţi de cercetare şi instruire, apartenenţa la alte structuri internaţionale, aspecte legate de finanţarea actvităţilor.    

Site-ul mai oferă posibilitatea oerganizaţiilor participante la proiect de a promova evenimente sau proiecte proprii care pot fi utile organizaţiilor similare şi altor grupări interesate.    

Rezultatele pe termen lung ale proiectului sunt asigurarea schimbului de experienţă, modele de practici de succes, realizarea de parteneriate, dezvoltarea unor iniţiative şi derularea unor activităţi comune.    

Activităţile viitoare din proiect sunt:

  • Publicarea unui studiu comparativ al asociaţiilor de autorităţi locale şi regionale din Europa Centrală şi de Est;
  • Menţinerea şi up-datarea site-ului www.lgassociations.info până în mai 2005.