Politicile de Tineret şi Autorităţile Publice Locale

Participanţii la vizitele de studiu "Exchange of experience in solving youth issues in Moldova, Romania and Ukraine" organizat în cele trei ţări, de către Asociaţia Municipiilor din România, Institutul de Dezvoltare Urbană din Republica Moldova şi Asociaţia pentru Dezvoltare Economică din Kolomiya - Ucraina, reprezentând instituţii ale administraţiei publice locale, organizaţii neguvernamentale, asociaţii studenţeşti şi Consilii Locale ale Copiilor şi Tinerilor din România, au adoptat la data de 21 aprilie 2007, următoarea Declaratie:

Luând în considerare faptul că tinerii sunt recunoscuţi de instituţiile internaţionale drept o resursă pentru dezvoltarea sustenabilă a unei lumi democratice, Observând că participarea activă a tinerilor la deciziile şi acţiunile la nivel local şi regional este esenţială dacă dorim să construim societăţi mai democratice, mai solidare şi mai prospere, Ţinând cont de faptul că instituţiile europene recomandă guvernelor statelor membre luarea în considerare a părerilor tinerilor, promovarea parteneriatului între autorităţile de nivel regional, naţional şi local şi organizaţiile de tineret şi stimularea participării tinerilor la viaţa asociativă, precum şi adoptarea de politici de tineret, Participanţii din România, Republica Moldova şi Ucraina transmit un mesaj către autorităţile publice de nivel local, regional, naţional şi internaţional şi către organizaţiile formale şi informale ale tinerilor, în care îşi manifestă susţinerea pentru

  • Promovarea şi respectarea recomandărilor Chartei Participării Tinerilor la Viaţa Locală şi Regională, document adoptat de Congresul Local al Puterilor Locale şi Regionale din Europa în 1992 şi revizuit în anul 2003
  • Dezvoltarea de politici de tineret la nivel local, cu respectarea principiilor participării tinerilor în toate etapele de formulare, implementare şi evaluare
  • Dezvoltarea de proiecte şi programe care să faciliteze participarea civică a tinerilor, prin formule adaptate intereselor acestora
  • Încurajarea susţinerii iniţiativelor tinerilor prin asigurarea de resurse accesibile organizaţiilor de tineret şi grupurilor informale ale tinerilor
  • Dezvoltarea de platforme şi reţele de comunicare între actorii implicaţi în politicile de tineret
  • Încurajarea schimburilor de tineri între cele trei state care au graniţe comune.

Lista de semnături rămâne deschisă tuturor celor care prin preocupările lor susţin DECLARAŢIA de mai sus. Pentru a semna declaratia accesati http://www.amr.ro/declaration.php

Pentru vizualizarea tuturor documentelor din cadrul întâlnirii accesaţi: http://www.amr.ro/share/mihais/Study_Visit_Romania/