LADDER

AMR este partener asociat al Proiectului LADDER, coordonat de către Asociaţia Agenţiilor de Dezvoltare Locală – ALDA şi finanţat prin Programul Actori Non-guvernamentali şi Autorităţi Locale pentru Dezvoltare (NSA-LA) – Creşterea Conştientizării publice cu privire la dezvoltare şi promovarea educaţiei pentru dezvoltare în Uniunea Europeană (UE). AMR este membru cu drepturi depline al ALDA din anul 2009. Proiectul se derulează în perioada ianuarie 2015 - decembrie 2017. Parteneriatul construit pentru proiect cuprinde în total 27 co-aplicanţi şi 19 asociaţi parteneri reprezentând asociaţii ale autorităţilor locale şi organizaţii ale societăţii civile din 36 de ţări membre UE (19) şi ne-membre ale UE (17).

Proiectul are în vedere obiective ambiţioase de cooperare între autorităţi locale şi societatea civilă în domeniul dezvoltării, participării cetăţeneşti pe teme de dezvoltare cu accent pe politica de vecinătate europeană (ENP area).

Cea mai mare provocare a proiectului o constituie promovarea conceptului Educaţiei pentru Dezvoltare şi Creşterii Conştientizării (DEAR).

AMR nu are obligaţii financiare şi participă la activităţile proiectului conform calendarului de activităţi şi bugetului proiectului care prevede acoperirea costurilor de deplasare pentru parteneri.

În cadrul proiectului funcţionează o serie de grupuri de lucru (GL) în cadrul cărora se elaborează, cu consultarea partenerilor şi asociaţilor proiectului, recomandări, documente de poziţie, studii şi/sau ghiduri pe teme de interes legate de subiectele specifice fiecărui GL.

AMR, prin intermediul a 14 municipii (Focşani, Satu Mare, Feteşti, Reşiţa, Ploieşti, Baia Mare, Deva, Hunedoara, Feteşti, Roman, Târgu Mureş, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Câmpia Turzii) şi 25 de experţi, s-a înscris la următoarele GL:

A. tematice

1. GL 6 - Anul European al Cooperării pentru Dezvoltare - 4 municipii, 4 experţi

2. GL 5 - Mediu şi Dezvoltare Durabilă - 7 municipii, 8 experţi + executiv AMR, 1 expert
3. GL 3 - Participare cetăţenească la dezvoltare - 6 municipii, 8 experţi

B. geografice

1. GL constituit pentru Aria de interes 2 - Europa de Sud-Est (SEE) - 3 municipii, 3 experţi + executiv AMR, 1 expert

Până în prezent au fost realizate mai multe documente specifice tematicii proiectului, disponibile pe site-ul proiectului www.ladder-project.eu/ (la butonul de resurse Resources/Main documents, Statements, Open letters, Promotional), dintre care:

 • Recomandări în cadrul Initiativei pe Migraţie, Adunarea Generală ALDA, Strasbourg, 5 mai 2016
 • Analiza rezultatelor chestionarelor in formatul complet colectate în timpul sesiunilor de instruire de la nivel european din cadrul proiectului LADDER (2015)
 • Continuarea valorificării Iniţiativei EYD2015 si promovarea cooperării descentralizate ca un instrument concret pentru dezvoltare, Paris, 12 mai 2016
 • Declaraţia comună LADDER PLATFORMA cu titlul Noua Politică Europeană de Vecinătate are nevoie de recunoaştere a autorităţilor locale şi regionale.

În luna mai 2016 şi respectiv în luna septembrie 2016 au fost elaborate şi diseminate Buletinul Informativ nr. 1 şi Buletinul informativ nr. 2.

În luna septembrie 2016 a fost realizată şi actualizată Broşura proiectului LADDER, distribuită şi utilizată în cadrul consorţiului, în curs de traducere în limba română pentru a fi promovată în rândul membrilor AMR.

Activităţi principale desfăşurate în anul 2016:

 • Cel de-al patrulea Comitet Director al Proiectului (SC4) s-a desfăşurat în perioada 10-11 mai 2016 la Paris, Franţa în contextul organizării reuniunii Adunării Generale a ALDA, din perioada 10-13 mai 2016. S-au purtat discuţii privind implementarea proiectului şi strategia de monitorizare, indicatori şi planul de evaluare, actualizarea activităţilor incluse în cele 9 pachete de lucru, prezentarea şi actualizarea activităţilor realizate în cadrul grupurilor de lucru tematice şi geografice, precum şi a Iniţiativelor Speciale dezvoltate prin proiect. În perioada 12-13 mai 2016 s-a desfăşurat la Paris Iniţiativa Specială cu titlul “Valorizarea Anului European pentru Dezvoltare-Valoarea adăugată a cooperării descentralizate (EYD2015 capitalization)” (http://www.ladder-project.eu/?p=14736), în scopul promovării EYD2015 şi al măsurării efectelor sale asupra comunităţilor proprii.
 • Participarea proiectului LADDER – ca exemplu de bună practică- la Zilele Dezvoltării Europene 2016 (EDD), Atelierul de lucru „Stabilirea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă: Realizarea Agendei de dezvoltare globală”/“Localising the Sustainable Development Goals: Owning the global development agenda”, 15 iunie 2016, Bruxelles. Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) vor intra în faza de implementare ceea ce necesită un număr de acţiuni, inclusiv planuri de acţiune pentru dezvoltare, monitorizare şi asumare. Este crucială implicarea tuturor acţionarilor locali în spirala cvadruplă (sectorul public şi privat, academic şi societatea civilă), împreună cu cetăţenii. Creşterea conştientizării şi crearea unui angajament pentru dezvoltare sunt esenţiale.  
 • Universitatea pentru Participare Cetăţenească 2016 (2016 Citizen Participation University, CPU) - eveniment găzduit de Civil College din Ungaria în perioada 4-8 iulie 2016 sub coordonarea Reţelei Cetăţenilor din Europa Centrală şi de Est - CEECN (www.ceecn.net/).
 • Iniţiativa Jurnaliştilor Cetăţeni - activitate lansată în luna iunie 2016 în scopul creării unei reţele ne-profesionale de jurnalişti care să scrie despre subiecte la nivel global din perspectiva europeană de la nivel local, naţional sau global şi crearea unei platforme de comunicare pe tema conceptului Educaţie pentru Dezvoltare şi Creştere a Conştientizării (DEAR). Subiectele avute în vedere includ: migraţia,             drepturile omului, dezvoltarea, eradicarea sărăciei, participarea cetăţenilor, implicarea tinerilor, solidaritatea, coeziunea şi înţelegerea consensuală, drepturile femeilor, multi-culturalismul. Pentru cei interesaţi să aplice la această iniţiativă au fost elaborate linii directoare care se află pe site-ul proiectului unde pot fi vizualizate profilele Jurnaliştilor Cetăţeni şi sunt aduse în prim-plan contribuţii ale Jurnaliştilor Cetăţeni.
 • Apel de propuneri prin schema re-granting 2016 (micro-proiecte) lansat în luna iunie 2016 în contextul creat de deschiderea consortiului LADDER pentru a dezvolta şi susţine activităţi în domeniul educaţiei pentru dezvoltare şi al creşterii conştientizării; activităţile orientative au în vedere creşterea conştientizării asupra problematicii dezvoltării globale şi promovarea educaţiei pentru dezvoltare, încurajarea participării la acţiuni la nivel local şi în final, schimbarea atitudinilor la nivel de bază în ţările europene (http://www.alda-europe.eu/newSite/members_bec.php). Activităţile finanţate prin LADDER sunt în plină desfăşurare în Spania, Estonia, Republica Cehă, Olanda şi România.
 • Seminarii de instruire naţionale şi locale pe teme DEAR sub deviza "Consortiul LADDER în acţiune!" – până în prezent mai mult de 1000 participanţi.
 • Seminar desfăşurat în Atena în perioada 1-2 septembrie 2016 dedicat fluxului de refugiaţi, cu sprijinul unei multitudini de factori de interes de la nivel local, participarea la un dialog pe tema primirii refugiaţilor şi politicilor de integrare în UE.
 • Iniţiativa Specială a Grupului de lucru MED Path pentru zona Mediteraneană, în perioada 19-21 octombrie 2016, în Tunis, sub coordonarea organizaţiilor Lam Echaml din Tunisia şi COPPEM, Italia. Subiectele iniţiativei sunt centrate pe democraţia locală pe ambele maluri ale Mării Mediterane. Este vorba de un eveniment internaţional care va începe cu o conferinţă organizată împreună cu ARLEM - Adunarea Autorităţilor Locale şi Regionale Euro-Mediteraneene (Comitetul Regiunilor, CoR) pe tema migraţiei circulare.

Evenimente viitoare:

- Iniţiativa specială LADDER - cea de-a treia zi a participării la Strategia Europeană pentru Regiunea Dunării-eveniment organizat în cadrul grupului de lucru tematic nr. 5 - Dezvoltarea durabilă şi mediu în perioada 2-3 noiembrie 2016, la Bratislava, Slovacia, coordonat de către Fundaţia pentru Regiuni Europene Puternice - Foster Europe (www.foster-europe.org). Tematica iniţiativei este: Lucrul pentru dezvoltare durabila: Societate Civila, Actori Locali si Strategii Europene sub un singur titlu  Ziua Participării (PD). Initiativa va introduce un nou mod de comunicare, informare şi transfer de cunoştinte între societatea civilă şi actorii locali într-un format interactiv.

AMR a diseminat în rândul membrilor săi informaţiile despre LADDER, despre evenimentele şi Iniţiativele Speciale desfăşurate, activităţile şi priorităţile grupurilor de lucru, broşura în versiune actualizată şi buletinele informative elaborate.

În sinergie cu proiectul LADDER, AMR derulează proiectul PLATFORMA - Platforma Europeană a autorităţilor locale şi regionale pentru dezvoltare, coordonat de Consiliul European al Municipalităţilor şi Regiunilor – CEMR.