Proiecte in derulare

LADDER

LADDER

AMR este partener asociat al Proiectului LADDER, coordonat de către Asociaţia Agenţiilor de Dezvoltare Locală – ALDA şi finanţat prin Programul Actori Non-guvernamentali şi Autorităţi Locale pentru Dezvoltare (NSA-LA) – Creşterea Conştientizării publice cu privire la dezvoltare şi promovarea educaţiei pentru dezvoltare în Uniunea Europeană (UE). AMR este membru cu drepturi depline al ALDA din anul 2009. Proiectul se derulează în perioada ianuarie 2015 - decembrie 2017. Parteneriatul construit pentru proiect cuprinde în total 27 co-aplicanţi şi 19 asociaţi parteneri reprezentând asociaţii ale autorităţilor locale şi organizaţii ale societăţii civile din 36 de ţări membre UE (19) şi ne-membre ale UE (17).

Citeste mai mult

DEAR STUDENT

DEAR STUDENT

Titlu Proiect – Dezvoltare Durabilă în centrele de educare şi reţelele actorilor locali interesaţi, prin conceptul de dezvoltare a educaţiei şi creştere a conştientizării (DEAR) - DEAR STUDENT

Durata proiectului - 30 luni, data de începere a proiectului 1 martie 2013.

Finanţare prin – Programul Actori Non-Guvernamentali şi Autorităţi Locale pentru Dezvoltare (NSA-LA), EUROPEAID/131143/C/ACT/Multi; Lot 2 Dezvoltarea educaţiei şi creşterea conştientizării asupra temelor de dezvoltare în Europa.

Aplicantul proiectului - Fondul pentru Solidaritate Internaţională al Municipiilor din Andaluzia (FAMSI), Spania

Citeste mai mult

Politicile de Tineret şi Autorităţile Publice Locale

Politicile de Tineret şi Autorităţile Publice Locale

Participanţii la vizitele de studiu "Exchange of experience in solving youth issues in Moldova, Romania and Ukraine" organizat în cele trei ţări, de către Asociaţia Municipiilor din România, Institutul de Dezvoltare Urbană din Republica Moldova şi Asociaţia pentru Dezvoltare Economică din Kolomiya - Ucraina, reprezentând instituţii ale administraţiei publice locale, organizaţii neguvernamentale, asociaţii studenţeşti şi Consilii Locale ale Copiilor şi Tinerilor din România, au adoptat la data de 21 aprilie 2007, următoarea Declaratie:

Citeste mai mult

Studiu comparativ al asociaţiilor naţionale de autorităţi locale şi regionale din Europa

Studiu comparativ al asociaţiilor naţionale de autorităţi locale şi regionale din Europa

Proiectul finanţat de Open Society Institute din Budapesta care a pornit de la o iniţiativă ambiţioasă de a identifica principalele similitudini şi diferenţe între asociaţiile de autorităţi locale şi regionale din Europa, cu privire la organizarea internă, management, participarea la reţele, adeziunea ca membru la structuri internaţionale, programe, proiecte şi activităţi derulate. Având ca bază aceste premise proiectul intitulat “Studiu comparativ al asociaţiilor de autorităţi locale şi regionale a realizat o analiză comparativă asociaţiilor de autorităţi locale şi regionale din Europa.

Citeste mai mult

International Communal Network - ICNW

International Communal Network - ICNW

AMR este partener în cadrul proiectului “International Communal Network” - ICNW iniţiat de Asociaţia Municipalităţilor din Austria şi finanţat în cadrul programului INTERREG IIIC al Comunităţii Europene.

Proiectul a fost lansat pe data de 26 Aprilie 2004 la Klosterneuburg (Austria) în cadrul primei întâlniri a grupului de lucru ICNW la care au participat preşedintele Asociaţiei Municipalităţilor din Austria d-l Helmut Modlhammer, preşedinţii celor 8 regiuni din Austria, reprezentanţi ai Ministrului Afacerilor Externe şi Ministerului Economiei şi Muncii din Austria şi reprezentanţi ai celor 22 parteneri in proiect din 13 ţări europene.

Citeste mai mult