Skip to content

Robert Negoita si Excelenta Sa Gerhard Reiweger, Ambasadorul Austriei la Bucureşti

AMR consideră că administrația publică locală din Austria este un model fiabil, demn de urmat în eforturile noastre de eficientizare a mecanismelor administrative și de combatere a corupției. AMR este preocupată în mod constant atât de problematica legislației deficitare, cu prevederi antagonice și ambigue care îngreunează activitatea curentă a primăriilor, cât și de armonizarea activității, a competențelor și a salarizării personalului raportat la administrația centrală dar și la alte unități administrativ – teritoriale din România.

Totodată, Asociaţia Municipiilor din România salută propunerea Excelenţei Sale Gerhard Reiweger de organizare a schimburilor de specialiști și derularea unor traininguri destinate diferitelor grupuri profesionale cu competențe în administrația locală, care se vor desfășura atât în România cât și în Austria, cu stabilirea ulterioară a coordonatelor tehnice și a implicării părților, la nivel de specialiști și tematici abordate.

De asemenea, AMR apreciază ca fiind foarte importantă consilierea și implicarea Excelenţei Sale pentru stabilirea unei întâlniri cu factorii decizionali din structurile asociative ale autoritatilor publice locale din Austria in perioada urmatoare, pentru înțelegerea corectă și detaliată a tuturor factorilor care asigură succesul administrației publice din Austria, astfel încât primarii din România să îşi însușească cât mai mult din experiența Austriei în ceea ce privește:

  • Sistemul de achizitii publice
  • Sistemul educational
  • Transportul in comun
  • Salarizarea in administratia publica locala
  • Managementul deseurilor
  • Sistemul de legiferare. Departamentul care verifică conformitatea legilor – mod de lucru
  • Instituțiile de control si îndrumare/consultanță. Modul de lucru al Curții de Conturi din Austria

La acest schimb de experiență vor fi invitaţi să participe reprezentanți ai Parlamentului României, membrii ai Asociației Municipiilor din România, susținătorii demersurilor AMR pentru eficientizarea administației locale și a calității actului administrativ.