Skip to content

Asociaţia Municipiilor din România (AMR)

Infiinţată în anul 1990, este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală şi apolitică, constituită în vederea promovării şi protejării intereselor comune ale autorităţilor administraţiei publice locale, pentru soluţionarea şi gestionarea nevoilor publice în numele şi pentru interesul colectivităţilor locale. În prezent, AMR include toate cele 103 municipii din România, precum şi cele 6 sectoare ale Municipiului Bucureşti, însumând 109 membri, care reprezintă aproximativ 10,5 milioane de locuitori.

AMR are un birou de reprezentare pe lângă instituţiile Uniunii Europene (UE), la Bruxelles, care sprijină implicarea municipiilor în dialogul cu acestea în vederea promovării interesului general al AMR în procesul de elaborare şi implementare a politicilor UE.

Serviciile oferite membrilor de biroul AMR Bruxelles sunt: informarea cu privire la priorităţile politice ale UE, în special cele care au implicaţii la nivel local; sprijin în vederea dezvoltării parteneriatelor durabile cu autorităţi locale din Statele Membre UE; organizarea de misiuni şi evenimente de promovare la Bruxelles, în colaborare cu municipiile membre interesate; furnizarea de asistenţă membrilor AMR din delegaţia României la CoR.

AMR este membru fondator al Federaţiei Autorităţilor Locale din România (FALR).

AMR este reprezentată în Comitetul Regiunilor (CoR), Consiliul European al Municipalităţilor şi Regiunilor (CEMR) şi Congresul Puterilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei (CPLRE).

AMR este membru al Asociaţiei Oraşelor şi Regiunilor Europene pentru Cultură “Les Rencontres” şi al Asociaţiei Agenţiilor pentru Democraţie Locală (ALDA).

ORGANIZARE

Organele de conducere ale Asociaţiei sunt:

CONTRIBUŢII AMR LA NIVEL NAȚIONAL ȘI EUROPEAN

Îmbunătăţirea cadrului normativ şi organizatoric de desfăşurare a activităţii Administrației Publice Locale;
Dezvoltarea relaţiilor economice, culturale şi administrative dintre municipiile membre şi organizaţiile publice, private şi non-guvernamentale, naţionale şi internaţionale;
Dezvoltarea colaborării şi parteneriatelor cu organizaţii interne şi internaţionale

MISIUNE

AMR reprezintă interesele membrilor pe plan intern şi international, stimulează şi sprijină iniţiativele şi acţiunile municipiilor, oferă consultanță și susţine eforturile acestora în demersul general de aliniere la standardele europene.

“Pentru o administrație publică locală modernă, responsabilă și transparentă”.