Skip to content

COMUNICAT DE PRESĂ

Asociaţia Municipiilor din România solicită Guvernului amânarea intrării în vigoare, de la 1 ianuarie 2017, a taxei pentru depozitarea deşeurilor! Este vorba de taxa în valoare de 80 de lei pe tonă, ce urmează să fie achitată la Fondul de Mediu. Taxa se va percepe pentru deşeurile inerte şi nepericuloase încredinţate de terţi, în vederea eliminării finale prin depozitare, şi trebuie achitată de către proprietariii sau administratorii de depozite pentru astfel de deşeuri.

AMR consideră că această taxă a fost stabilită fără a se ţine cont de o serie de elemente. Astfel, nu există un studiu de impact asupra costurilor ce vor reveni populaţiei. Totodată, Asociaţia Municipiilor din România atrage atenţia că nu există fundamentare nici în privinţa stabilirii cuantumului taxei aferent anului 2017, respectiv 80 de lei pe tonă, dar nici pentru cel ce ar urma sa fie perceput din 2018, respectiv 120 de lei pe tonă. În acest sens, AMR propune introducerea etapizată, într-un interval de 4 ani, a taxei, pentru a se putea controla gradul de suportabilitate.

În egală măsură, Guvernul nu trebuie să omită că procedurile de stabilire a tarifelor de depozitare, respectiv colectare a deşeurilor de la utilizatorii finali, nu vor putea fi finalizate la nivelul Unităţilor Administrativ Teritoriale, până la data la care taxa ar urma să intre în vigoare. În plus, e nevoie de armonizarea contractelor existente între autorităţile locale şi administratorii de depozite care impun cantităţi minimale pentru deşeurile ce ajung depozitate. Pe de altă parte, din proiectul de act normativ, lipsesc o serie de reglementări , fapt ce va face imposibilă aplicarea legii:

  • Nu se menţionează modul de calcul al taxei de depozitare pe care operatorii colectori trebuie să o recupereze de la fiecare producător, persoană fizică sau juridică, în condiţiile în care, prin proiectele finanţate din fonduri UE nu sunt implementate sisteme de cântărire a deşeurilor la sursă, adică la producător
  • Nu se menţionează cadrul legal privind colectarea şi virarea taxei către Fondul de Mediu, în cazul în care contravaloarea serviciilor de salubritate se recuperează din taxele încasate de autorităţile publice locale şi nu din tarifele practicate de operatorii de salubritate
  • Nu există precizări referitoare la modul în care se pot efectua plăţi parţiale sau cum se stabilesc şi percep penalităţile

Nu în ultimul rând, AMR aminteşte că, în prezent, este în vigoare o taxă de 15%, plătită de autorităţile locale pentru reducerea anuală a cantităţilor de deşeuri depozitate. În acest context, noua taxă, impusă administratorilor de depozite, reprezintă o dublă impunere pentru aceeaşi activitate. În plus, legea nu prevede diferenţierea valorii taxei în funcţie de diferitele tipuri de deşeuri.

Asociaţia Municipiilor din România a înregistrat la Guvern solicitarea, în baza tuturor argumentelor explicate mai sus, de a decide, prin Ordonanţă de Urgenţă, amânarea intrării în vigoare a legii de percepere a taxei.

Perceperea taxei pentru deşeurile inerte şi nepericuloase este stabilită în OUG 31 din 2013 ce modifică şi completează OUG 196 din 2005 privind Fondul pentru mediu.