Skip to content

COMUNICAT DE PRESĂ

Asociația Municipiilor din România solicită Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice să comunice, de îndată, tuturor unităților administrativ-teritoriale nivelul maxim al salariului de bază, respectiv al indemnizației de încadrare! Aceasta, în condițiile în care, cele două trebuie să includă și drepturile stabilite sau recunoscute prin hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, prin raportare la aceeași funcție, același grad, gradație sau vechime în muncă și în specialitate, aceleași condiții de studii, din cadrul întregii familii ocupaționale administrație, conform anexelor prevăzute de Legea nr. 284/2010.   

Solicitarea AMR vine ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 794 din data de 15 decembrie, referitoare la excepția de neconstituționalitate a unora dintre dispozițiile O.U.G nr. 57/2015. Concret, judecătorii CCR au reținut faptul că ”personalul care beneficiază de aceleași condiții trebuie să fie salarizate la nivelul maxim al salariului/indemnizației de încadrare din cadrul aceleiași categorii profesionale și familii ocupaționale, indiferent de instituție sau autoritate publică”.

Asociația Municipiilor din România reamintește faptul că deciziile CCR sunt obligatorii și subliniază necesitatea ca Ministerul de resort să transmită cât mai repede datele necesare, ținând cont de diversitatea nivelului maxim aflat în plată în cadrul instituțiilor și autorităților publice pentru aceleași categorii de angajați.