Skip to content

INVITATIE DE PRESA LA COMITETUL DIRECTOR AL AMR

Ordinea de zi a şedinţei Comitetului Director: 

  1. Proiectul Codului Administrativ
  2. Informare membrilor despre obligația consilierilor locali de a motiva în scris votul exprimat, prin care aprobă/resping documentaţiile de amenajare a teritoriului sau de urbanism, conform OUG nr. 100/2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
  3. Salarizarea personalului din administrația publică locală. Influențe generate de aplicarea OUG nr. 2/2017privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative și Legii nr. 250/2016privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.Planul de acțiune al Ministerului Muncii și Justiției Sociale privind adoptarea unei legi a salarizării unitare.
  4. Proiect de OUG pentru modificarea şi completarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006,  cu modificările şi completările ulterioare
  5. Achiziții publice – dificultăți întâmpinate de municipii în aplicarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice și a Legii  nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, dar și a legislației secundare și terțiare.
  6. Stabilirea datei și locului de desfășurare a Adunării Generale a AMR.

        

 La şedinţa CD al AMR şi-au confirmat prezenţa:

  • Lia-Olguța VASILESCU, Ministrul Muncii și Justiției Sociale
  • Mihaela Virginia TOADER, Ministrul delegat pentru Fonduri Europene
  • Sirma CARAMAN, Secretar de Stat, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene
  • Bogdan Puşcaş, Preşedinte Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice

 

 

Date suplimentare se pot obţine la adresa de email:  amr@amr.ro sau la numărul de telefon:  021 312 2476