Skip to content

AMR salută adoptarea Legii salarizării

AMR îşi manifestă speranţa că, odată promulgată, legea va fi un pas important spre descentralizare, în sensul în care se prevede ca salariile pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din instituţiile şi autorităţile publice locale să fie stabilite prin hotărâri ale Consiliilor Locale, Consiliilor Judeţene, respectiv a CGMB.

Asociaţia Municipiilor din România şi-a declarat, încă de la început, susţinerea pentru această lege, argumentând prin faptul că reglementarea conceptului de autonomie locală se face expres în Carta europeană a autonomiei locale, publicată în 1985 la Strasbourg.Conform principiilor statuate de Cartă, competenţele atribuite autorităţilor administraţiei publice locale trebuie să fie, în mod normal, depline şi exclusive, iar autorităţile locale trebuie să beneficieze, de libertatea de a adapta acţiunea lor la condiţiile locale.

În egală măsură în cadrul politicii economice naţionale, APL au dreptul la resurse suficiente, de care pot dispune în mod liber în exercitarea atribuţiilor lor, iar resursele financiare ale APL trebuie să fie proporţionale cu competenţele prevăzute de constituţie sau de lege.

AMR consideră că reglementarea salarizării în APL va stimula autorităţile să îşi crească veniturile bugetare asigurând astfel performanța în serviciile oferite cetățenilor.#AMR