Skip to content

Bugetul general al Municipiului Iaşi pe anul 2018 a fost aprobat în unanimitate de Consiliul Local

Bugetul general al Municipiului Iaşi are o valoare totală de aproape 848 de milioane de lei, cu un buget al instituţiilor publice finanţat parţial sau integral din venituri proprii de investiţii de 213 milioane de lei. „Este un buget rezonabil în contextul actual, pe un deficit de aproximativ 12 milioane de euro în urma reducerii unor venituri ca urmare a «revoluției fiscale», dar cu o apropiere mai aparte faţă de necesităţile actuale ale Municipiului Iaşi, aşa cum au reieşit ele din dezbaterile publice”, a apreciat primarul Mihai Chirica.

Amendamentele depuse în ședința de plen de consilierii locali PNL la proiectul bugetului au vizat acordarea unor burse școlare mai mari (propunere care a rămas în analiza municipalității), dotarea tuturor sălilor de clasă cu videoproiectoare (caz în care va urma o analiză pentru a afla nevoile școlilor), transformarea zonei C. A. Rosetti într-un parc (propunerea fiind completată și cu realizarea unei piste de ski; municipalitatea intenționează să depună un proiect pe fonduri europene în acest sens), realizarea unui drum de acces către Aeroport (proeictul fiind inclus deja în buget), realizarea proiectului tehnic pentru o Sală Polivalentă în zona Moara de Vânt (proiect aflat în desfășurare; consilierii și-au luat angajamentul să aprobe Planul Urbanistic Zonal), reactualizarea Planului Urbanistic General (proiect aflat în desfășurare), realizarea unui studiu privind identificarea de terenuri în vederea realizării de supra- și subtraversări pentru pietoni pe axa Păcurari – Independenței – Elena Doamna – Tudor Vladimirescu – Calea Chișinăului (primarul Mihai Chirica completând propunerea cu studierea unor alternative pentru utilizarea transportului alternativ) și realizarea unui skate park (proiectul fiind în curs, fiind implicate și companii private și căutându-se un amplasament potrivit).

Alte amendamente au vizat demararea licitațiilor pentru realizarea de parcări în zonele Mușatini și Tabacului și concesionarea a minim trei spații centrale cu același scop (propunere avută în vedere și de municipalitate), achiziția și montarea a 25 de parcometre inteligente (în proiectul bugetului este inclusă suma de 490.000 de lei în acest scop), dotarea cu aparate de aer condiționat a mai multor mijloace de transport în comun (Compania de Transport Public va continua proiectul de modernizare a mijloacelor din dotare, investițiile pentru sezonul rece vizând sistemele de încălzire), transformarea căminului de la fostul Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” într-un incubator de afaceri (propunere agreată de conducerea Primăriei) și introducerea sistemului de abonamente anuale pe mijloacele de transport în comun (va intra în dezbaterea publică privind politica de abonamente și de ticketing a Companiei de Transport Public).

Un alt amendament care a iscat discuții a vizat introducerea bugetării participative. Primarul Mihai Chirica a anunțat că ar dori ca un astfel de proiect să fie realizat împreună cu societatea civilă și că ar putea să obțină finanțare prin intermediul programului de finanțări nerambursabile pentru societatea civilă (Legea 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general).

Consilierii PMP au solicitat realizarea de reparații și modernizări la mai multe obiective ale Spitalului Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” (propunere agreată de municipalitate), realizarea unui centru medico – social în vederea degrevării aglomerației de la Unitatea de Primire Urgențe a aceluiași spital (proiect care a fost preluat în sarcină de Direcția de Asistență Comunitară), realizarea unui pod peste râul Vămășoaia (proiect prins în buget) și modernizarea spațiilor destinate depozitării gunoiului menajer (proiect de care se vor ocupa societățile din subordinarea municipalității).

De asemenea, consilierul independent Andrei Postolache a solicitat realizarea unui studiu în vederea îmbunătățirii transportului cu bicicleta în zona podului Tudor Vladimirescu și în alte intersecții. Edilul-șef a anunțat că municipalitatea va realiza un studiu privind o soluție pentru transportul cu bicicleta în general.

Susţinerea funcționării optime a oraşului reprezintă capitolul esenţial al bugetului Iaşului pe anul 2018. La acest capitol se are în vedere continuarea şi începerea de noi lucrări de modernizare a străzilor din diferite zone ale oraşului. Astfel, vor fi alocate 13 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor de reparare şi modernizare pe şos. Bârnova, str. Smârdan, bd. Primăverii, str. I. C. Constantineanu, str. P. Vancea, str. Mosu, str. Ogorului, str. Cazărmilor, str. Iancu Bacalu, str. Sf. Andrei, str. Tănăsescu, fundac Bucium, fundac Păun, fundac Socola, str. Ralet, str. Pallady și str. M. Kogălniceanu.

De asemenea, 8,32 milioane de lei reprezintă bugetul alocat în acest an, dintr-un necesar total de 46,66 milioane de lei, pentru unor noi lucrări de modernizare pe aleea T. Neculai, aleea Strugurilor, str. Strugurilor, şos. T. Neculai, şos. Iaşi – Voineşti, str. Viticultori, supralărgirea bd. T. Vladimirescu, str. Transilvaniei, str. Olteniei, str. Bucovinei, str. Semănătorului, precum şi pe alte străzi din Municipiul Iaşi cu indicatorii tehnico-economici aprobaţi.

Reabilitarea infrastructurii în zona industrială – Splai Mal Drept Bahlui va beneficia de o alocare bugetară de 3,69 milioane de lei, iar continuarea proiectării şi execuţiei de străzi are rezervată suma de 49,2 mii lei. Bugetul general prevede şi alocarea a 605 mii de lei pentru proiectarea şi execuţia de lucrări referitoare la „Banda suplimentară de circulaţie pentru direcţia şos. Arcu – str. Păcurari, adiacent Pasaj Octav Bancilă”.

Trotuare, alei, spații de joacă, parcuri și utilități de calitate

În urma procedurilor de achiziţie publică derulate în anul 2017 a fost încheiat contractul de modernizare de trotuare şi alei pietonale în cartiere, pentru o suprafaţă de 200.000 metri pătraţi, investiţia totală fiind estimată la 22,8 milioane de lei și urmând să fie derulată până în 2020. Bugetul pe acest an prevede finanţarea acestor lucrări cu suma de 6 milioane de lei, după ce în 2016 au fost executate lucrări de 3,4 milioane de lei, iar în 2017 de 4,9 milioane de lei.

Alte investiţii în infrastructură prevăzute în bugetul pe 2018 privesc reabilitarea pasarelei metalice din zona Gării Iaşi Nord, cu o alocare financiară de 3,5 milioane de lei, amenajarea de parcări, achiziţionarea de parcometre şi proiectarea unor pasaje supraterane în zona Podu Roş.

Bugetul pe 2018 va susţine continuarea programului de reparare şi modernizare a spaţiilor de joacă pentru copii, 93 de amplasamente fiind incluse într-un proiect în valoare de 13,98 milioane lei, dar şi de modernizare a parcurilor şi spaţiilor verzi din cartiere. Investiţiile în achiziţionarea de mobilier urban se ridică la 800 de mii de lei, în timp ce lucrările la sistemul integrat de supraveghere video pentru creşterea siguranţei sociale şi prevenirea criminalităţii în spaţiile publice ale Municipiului Iaşi vor fi finanţate, în acest an, cu 500 de mii de lei, dintr-un total estimat la 50 de milioane de lei.

Modernizarea transportului public, extinderea iluminatului public, reabilitarea sistemului de termoficare, conectarea zonei Cicoarei la infrastructura urbană reprezintă alte domenii de interes major pentru municipalitate, bugetul prevăzând sume importante pentru lucrările care vor fi executate în acest sens.

În acest an, 36 de proiecte vor viza susţinerea performanţei în educaţia ieşeană prin alocări bugetare consistente în infrastructura şcolară, valoarea totală a acestora ridicându-se la 12,9 milioane de lei. Printre cele mai importante investiţii se remarcă lucrările de consolidare şi dotare ale Colegiului Naţional „M. Eminescu” şi Şcolii „M. Kogalniceanu”, unde vor fi alocate 2,9 milioane de lei, extinderea Grădiniţei PP1 (800 mii lei), amenajarea unei creşe şi grădiniţe în str. Ciurchi, nr.111 (800 mii lei), proiectarea şi execuţia lucrărilor la cantina şi corpul de învățământ ale Liceului Pedagogic „Vasile Lupu” (1 milion de lei), reparaţii capitale şi reabilitare termică la Şcoala „Veronica Micle” (430 mii lei). De asemenea, vor fi alocate fonduri pentru ajutoare, burse şi premii pentru elevii ieşeni.

Bugetul pe 2018 prevede continuarea investiţiilor în modernizarea unităţilor medicale din subordinea municipalităţii. Spitalul Clinic de Recuperare va primi 2,79 milioane de lei pentru diverse lucrări de reparaţii şi de amenajare, iar Spitalului Clinic „C. I. Parhon” îi sunt rezervate 9,96 milioane de lei pentru dotări, reabilitări şi modernizări, din care 2 milioane de lei în acest an. De asemenea, 300 de mii de lei sunt pregătiţi pentru proiecte, studii, avize, taxe PUZ referitoare la construirea Spitalului Regional de Urgenţă.

În sfera socială, asigurarea de utilităţi şi sistematizare verticală pentru construirea de locuinţe destinate tinerilor specialişti din sănătate va beneficia de 173 de mii de lei, în timp ce 2 milioane de lei vor merge către proiectul de construire a 72 de locuinţe pentru tineri în zona Grădinari.

Asigurarea condiţiilor pentru practicarea activităţilor sportive este prioritară pentru municipalitate, acest lucru reflectându-se în alocarea în acest an a a fondurilor pentru începerea unui program în valoare de 6,17 milioane de lei de modernizare a 17 terenuri de sport în incinta unităţilor şcolare. Proiectele, studiile şi taxele necesare construirii noii Săli Polivalente vor fi finanţate cu suma de 600 de mii de lei. De asemenea, actuala Sală Polivalentă va cunoaşte noi modernizări, prin achiziţia unui sistem de pardoseală flotantă şi montarea unei noi tabele de marcaj, la un cost de 480 de mii de lei.

Proiectele culturale şi cele cu finanţare europeană îşi regăsesc suportul financiar şi în bugetul pe 2018. „În acest sens, pe lângă programul Centenar, aveam o serie de investiţii cu finanţări atât de la bugetul local, cât şi de la bugete ale altor instituţii finanţatoare, în special nerambursabile, în care vom cuprinde Palatul Braunstein, Mănăstirea Frumoasa, Baia Turcească, Casa Berthelot, Cinematograful Trianon, instalarea statuii Regelui Ferdinand I şi construirea catargului pe care va fi arborat drapelul naţional, cel mai înalt din această regiune. Prin aceste proiecte vrem să punctăm rolul nostru în aducerea în conştiinţa publică a celor mai importante momente din istoria românilor. O a doua linie directoare, la fel de importantă ca şi prima, o reprezintă continuarea proiectelor cu finanţare europeană, deosebit de importantă pentru noi în condiţiile în care reducerea veniturilor din impozitul pe venit a agravat situaţia financiară a oraşelor mari. Avem numeroase proiecte, o parte le-am enunţat anterior, la care se adaugă proiectele finanţate pe mediu, cele care sunt în desfăşurare şi pe care continuăm să le finanţăm şi pe anul în curs, de reabilitare a reţelelor de termoficare. De asemenea, avem în vedere continuarea investiţiilor pe axele prioritare pe care tocmai le-am pornit, pe sănătate, dar şi pe Axa prioritară 4 din Programul Operațional Regional”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Spre exemplu, consolidarea Palatului Braunstein va atrage de la bugetul pe acest an suma de 10 milioane de lei, proiectarea şi execuţia drapelului naţional – 720 de mii de lei, reabilitarea Mănăstirii Frumoasa – 225 de mii de lei reprezentând cofinanțarea locală, iar reabilitarea Pieţei Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” – 890 de mii de lei.

Ședința extraordinară a Consiliului Local a fost transmisă live online, la calitate full HD, iar înregistrarea poate fi văzută aici , pe pagina de facebook – aici , iar bugetul Municipiului Iasi poate fi consultat – aici .