Skip to content

Proiecte pe POCA pentru municipii, depuse de AMR în parteneriat cu IPP, admise la finanțare

Cele două proiecte, a caror descriere o regăsiți mai jos, au fost admise spre finanțare:

1. Proiect 1 :
”INFO-MEDIERE – relație eficientă administrație -cetățean folosind alternativa amiabilă și accesibilă a medierii în soluționarea litigiilor”, are ca obiectiv general creșterea capacității de înțelegere și a nivelului de conștientizare a cetățenilor dar și a responsabililor din cadrul administrației de la nivelul municipiilor din România, cu privire la soluțiile (non)juridice de soluționare a unui litigiu cu autoritatea publică locală prin folosirea metodei medierii ca metodă alternativă accesibilă și agreabilă , in acelasi timp de reducere a numarului litigiilor/dosarelor pe care le inregistreaza municipiile .

În cadrul proiectului 300 de persoane din cadrul direcțiilor/serviciilor juridice de la nivelul municipiilor vor beneficia de pregătire profesională privind modalitatea de aplicare a medierii în litigiile din contencios administrativ.

2. Proiect 2: „Politici publice locale – un element fundamental pentru cresterea calitatii procesului decizional la nivelul administratiei publice locale”, are ca obiectiv crearea de mecanisme și instrumente funcționale care sa conducă la creșterea calității procesului decizional la nivelul administrației publice locale, pentru a răspunde în mod fundamentat și coerent nevoilor comunităților locale, concomitent cu dezvoltarea capacității societății societății civile și a partenerilor sociali de la nivel local de a se implica activ în elaborarea de politici publice viabile la nivel național și local. În cadrul proiectului va fi elaborat un set de instrumente de profesionalizare a fundamentării a deciziilor luate la nivelul autorităților publice locale, dezvoltate după modelul H.G. nr. 775/2005 privind procedurile de elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor publice.”